Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskab

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs formål er å fremme og  formidle vitenskapen. DKNVS Stiftelse har som formål å realisere  Selskabets hovedmål gjennom vitenskapelig arbeid knyttet til  Stiftelsen og samarbeid med offentlige myndigheter, universiteter,  høgskoler og andre vitenskapelige institusjoner, ved å gi støtte til  utgivelse av Skrifter og til vitenskapelige møter og publikumsrettede  vitenskapelige arrangementer, og ved å dele ut stipender og bidra med  økonomisk støtte til forskningsrelevant virksomhet. 
 

Dette er en redaksjonell oppføring for Stipendportalen.no

Les mer om Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskab
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
I.K. Lykkes fond

Stipend deles ut til studenter og unge forskere under 30 år (født i 1991 eller senere) som arbeider med lovende forskningsprosjekter på masternivå eller høyere, og som ikke mottar større stipendier. 


Støtten er særlig ment til tiltak som kan øke arbeidets vitenskapelige verdi.

Samlet utdeling i 2021 er NOK 150.000, og beløpet kan fordeles på flere mottakere.

Søknad må innholde:

  • Søknadsbrev som inkluderer budsjett og redegjørelse for hvordan prosjektet oppfyller utlysningen, maks 2 sider
  • Prosjektbeskrivelse, maks 5 sider
  • CV for søker
  • Søknaden må være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk
Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskab