Institutt for journalistikk - stipender

Du kan søke om midler til å produsere faglitteratur innenfor emnet journalistikk og du kan søke om å få dekket kurs, studier, undersøkelser, studieturer o.a. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om hvert stipend.

Les mer om Institutt for journalistikk - stipender
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk
Støtteordninger (4)
logo
NJs reisestipend

I 2023 skal det deles ut reisestipender til journalister, fotografer, tegnere og andre som jevnlig leverer redaksjonelt stoff til dags-, fag- eller ukepresse. Frilansere som leverer stoff til kringkasting kan også søke stipendet. Stipendbeløpet er på 20.000 kroner. Ansatte i radio og tv og medlemmer av Norsk Redaktørforening omfattes ikke av ordningen. Dette har sammenheng med måten stipendene er finansiert på. Det er ikke et vilkår at søkeren er medlem av Norsk Journalistlag.

Inntil en firedel av stipendene tildeles på særlige vilkår til søkere med helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Ved tildeling av slike stipend legger Pressens Stipendkomité vekt på de opplysninger søkeren gir om sin situasjon i søknaden. Alder og lang ansiennitet kan tillegges vekt i denne kategorien. Søknadene til stipendene på særlige vilkår må merkes spesielt.

Søknadsfrist: 1. desember 2022

Les mer på ij.no

Privatpersoner
logo
Pressens Stipendfond

Pressens Stipendfond stiller i 2023 stipend på inntil 200.000 kroner til rådighet for prosjekter innenfor temaene rettssikkerhet og demokrati.

Stipendmidlene er ment å støtte større eller mindre tiltak som tar for seg de aktuelle temaene og kan enten tildeles som flere stipend eller til en søker i sin helhet. Det kan søkes om prosjektstøtte til kompetanseheving/studier, reiser, redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål som har til hensikt å belyse områdene rettssikkerhet og demokrati  

Pressens Stipendfond disponerer samlede fondsmidler stilt til rådighet fra flere stipendgivere.

Stipendiene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner.

Stipendet tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP).

Søknadsfrist 1. april 2023.

Les mer på ij.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Statens kunstnerstipend

Kulturdepartementet ved Statens kunstnerstipend tildeler hvert år stipend til norske journalister. Stipendet kan brukes til egendefinerte formål som materialer, reise eller studier med faglig innhold, og kvoten til journalister var i fjor på kr 58.000.

Mer informasjon finner du på ij.no og på kulturradet.no

Privatpersoner
logo
Biblioteksvederlagsfondet - Pressens Faglitteraturfond

Midlene skal, som fondets navn tilsier, brukes til å produsere faglitteratur innenfor emnet journalistikk, eller innenfor emner som er tilknyttet journalistikken. Det vil si reportasje-, dokumentar - og debattbøker tilknyttet journalistikk eller medier og av særlig interesse for journalister og redaktører.

Fondet skal skaffe norske journalister og redaktører god norsk faglitteratur til en rimelig pris.

Midler fra dette fondet kan søkes av alle som har opparbeidet rettigheter i forhold til bibliotekvederlaget.

Medlemskap i NJ eller NR er ingen betingelse for å bli tildelt støtte, men søkeren må godtgjøre at vedkommende er berettiget til støtte som rettighetshaver.

Søknadsfrist: 1. april, 1. september og 1. desember.

Les mer og last ned søknadsskjema på ih.no

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Institutt for journalistikk - stipender