Norsk jazzforums tilskuddsordninger

Norsk Jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon for det norske jazzmiljøet. Den skal arbdeide for å fremme norsk jazz vilkår. Se mer informasjon på deres nettside jazzforum.jazzinorge.no

 Dette er en redaksjonell oppføring av stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Norsk jazzforums tilskuddsordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (5)
logo
Ad hoc musiker

Musiker- og studentmedlemmer i Norsk jazzforum kan søke om toppfinansiering til konsert- og turnévirksomhet gjennom ad hoc-tilskuddsordningen. Søknader behandles av Norsk jazzforums administrasjon fortløpende, og skal være sendt senest to uker før prosjektet finner sted. Søker må ha betalt kontingent for inneværende år for at søknaden skal kunne vurderes, og støtten dekker primært utgifter til Norsk jazzforum sine medlemmer. Management kan søke på vegne av band/artist.

Ad Hoc støtter primært turnéer eller flere konserter i sammenheng, så det er høyere terskel for å få støtte til enkeltstående arrangement.

Prosjektet bør være så ferdig planlagt som mulig, og søknaden skal inneholde:
• Beskrivelse av prosjektet
• Detaljert budsjett
• Oversikt over antall konserter og turnérute med spillested og dato
• Oversikt over hvilke musikere som er involvert
• Oversikt over deltagere i, og/eventuelt arrangør av prosjektet
• Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser.

Mer informasjon og veiledning i hvordan du lager en søknad i portalen, finner du på https://jazzforum.jazzinorge.no/ad-hoc-musiker/

Privatpersoner
logo
Musiker- og bandstipend

Norsk Jazzforum deler ut stipend til musikere og band. Stipendet har som formålet at profesjonelle jazzmusikere skal få frihet til fordype seg i sin kunst, enten vi øving, videreutdanning eller reising.

Personlig stipend er på kr 10 000.

Øvings- og studiestipend for band gis etter størrelse på bandet:
• Duo: 13 000,-
• Trio/kvartett: 16 000,-
• Kvintett eller flere: 20 000,-

Søknadsfrist 30. september 2022.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her https://jazzforum.jazzinorge.no/musiker-og-bandstipend/

Privatpersoner
logo
Ad hoc arrangør

Det er kun Norsk jazzforums medlemmer som har mulighet til å søke om ad hoc-tilskudd. Som medlem skal også søknader om Frifond-midler sendes til oss. I noen tilfeller vil også administrasjonen overføre søknader imellom ordningene. Medlemmer som kan søke er musikere, klubber, festivaler, storband samt de regionale jazzsentrene. Management kan også søke på vegne av band/artist.

• Klubb- og festivalmedlemmer i Norsk jazzforum kan søke støtte til prosjekter som faller utenfor arrangørens ordinære drift. Søknader om støtte til ordinær drift skal sendes Norsk kulturråd (festivalstøtteordningen eller arrangørordningen).
• Ad hoc er ment som en toppfinansiering av prosjekter.
• Norsk jazzforum skal ha søknaden senest to uker før prosjektet finner sted. Søknader sendt senere enn dette vil få avslag.
• Prosjektet bør være så ferdig planlagt som mulig.
• Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser.
• Det tildelte tilskuddsbeløpet kan reduseres dersom prosjektets omfang reduseres eller endres i henhold til søknadsbeskrivelsen.

Søknaden skal inneholde:

• Detaljert budsjett
• Beskrivelse av prosjektet
• Oversikt over antall konserter med spillested og dato
• Oversikt over hvilke musikere som er involvert
• Oversikt over deltagere i, og/eventuelt arrangør av prosjektet
• Tilskuddet utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og rapport med regnskap foreligger.

Mer informasjon og en veiledning i hvordan du lager en søknad i portalen finner du her https://jazzforum.jazzinorge.no/ad-hoc-arrangor/

Privatpersoner
logo
Ad hoc storband

Det er kun Norsk jazzforums medlemmer har mulighet til å søke om ad hoc-tilskudd. Som medlem skal også søknader om Frifond-midler sendes til oss. I noen tilfeller vil også administrasjonen overføre søknader imellom ordningene. Medlemmer som kan søke er musikere, klubber, festivaler, storband samt de regionale jazzsentrene. Management kan også søke på vegne av band/artist.

• Storband kan søke støtte til konsertprosjekter, men ikke seminarvirksomhet.
• Det gis støtte til å honorere eksterne solister og vikarer, men ikke til honorar til egen dirigent eller egne musikere.
• Ad hoc er ment som en toppfinansiering av prosjektert. Det vil si at annen finansiering også må være på plass. Dette kan gjerne være egne midler.
• Norsk jazzforum skal ha søknaden senest to uker før prosjektet finner sted. Søknader sendt inn senere enn dette vil få avslag.
• Prosjektet bør være så ferdig planlagt som mulig før søknad sendes inn.
• Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser.
• Det tildelte tilskuddsbeløpet kan reduseres dersom prosjektets omfang reduseres eller endres i henhold til søknadsbeskrivelsen.
• Norsk jazzforum gir ikke ad hoc-tilskudd til fonograminnspillinger eller kun preproduksjon.

Norsk jazzforum har en støtteordning for arrangering og komponering av noter til storband. Rammen for ordningen er på kr 150 000. Alle storbandmedlemmer kan søke, og det søkes gjennom ad hoc storband i Søknadsportalen.

Mer informasjon og en veiledning i hvordan du lager en søknad i portalen, finner du her https://jazzforum.jazzinorge.no/ad-hoc-storband/

Privatpersoner
logo
Frifond

Norsk jazzforum forvalter midler fra Frifond organisasjon for sine medlemmer. Formålet med ordningen er å stimulere til økt aktivitet lokalt blant barn og unge, og bidra til at flere unge får muligheten til å oppleve og utøve musikk i sitt nærmiljø. Norsk jazzforum fordeler Frifond-midler etter søknad fra medlemmer som har prosjekt/tiltak med, eller rettet mot barn og unge under 26 år. Det er kun medlemmer i Norsk jazzforum som kan søke.

Frifond har søknadsfrist fire ganger i året: 15. februar, 15. mai 15. august og 15. november.

Retningslinjer, søknads- og rapportskjema finner du her https://jazzforum.jazzinorge.no/frifond/

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Norsk jazzforums tilskuddsordninger

N
Det kan søkes om midler til prosjekter som stimulerer til økt aktivitet og samarbeid lokalt og regionalt, nye formidlingsformer, samt innspilling.  Det er kun musikermedlemmer i Norsk jazzforum som kan søke  Norsk jazzforum skal ha søknaden senest to uker før prosjektet finner sted.  Det skal gjøres klart i søknaden om man har fått støtte fra eller søkt støtte fra andre instanser Tilskuddsbeløpet kan reduseres dersom prosjektets omfang reduseres eller endres i henhold til søknadsbeskrivelsen.  
Ikke spesifisert
N
Norsk Jazzforum deler ut stipend til musikere og band. Stipendet har som formålet at profesjonelle jazzmusikere skal få frihet til fordype seg i sin kunst, enten vi øving, videreutdanning eller reising. 
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk jazzforums tilskuddsordninger