Trygve Tellefsens legat

Trygve Tellefsens Legatet har som formål å yte økonomisk støtte til ”hjelp til utdannelse av lovende og evnerike barn eller unge mennesker, fortrinnsvis til dem som har mistet sine foreldre eller uforskyldt ellers helt eller delvis mangler støtte hjemmefra.” Under ellers like vilkår skal ungdom fra Tellefsens fødeby Kristiansand og den byen der han levde mesteparten av sitt liv, Sandefjord, ha fortrinnsrett.

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Trygve Tellefsens legat
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (1)
logo
Trygve Tellefsens legat

Støtte kan gis til alle typer høyere utdannelse. Søker må være under 25 år ved søknadsfristens utløp (pr. 1. februar) for å kunne tildeles stipendium første gang. Man må minimum ha et semester med dokumentert gode resultater før det kan innvilges stipend. Studier på universitet og høyskoler tilgodeses med inntil kr. 35.000,- pr. år og gis på bakgrunn av den utdannelsen / skolen søker er tilsluttet på søknadstidspunktet og som er dokumentert i søknaden.Ved studier i utlandet kan det innvilges et utenlandstillegg på inntil kr. 20.000,- etter beslutning av styret. Det er et vilkår at studiet er godkjent av norske myndigheter og gir formell kompetanse minst på linje med tilsvarende utdannelse i Norge og må bekreftes i søknaden.

Stipendienes størrelse vil kunne variere med antall kvalifiserte søkere og legatets avkastning. Øvre grense for samlet støtte er p.t. 6 år eller kr. 200.000,-. Styrets avgjørelser er endelige og kan ikke påklages. Det vil ikke bli gitt begrunnelse for eventuelle avslag.

Les mer og send søknad på tellefsenslegat.no

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Trygve Tellefsens legat

T
Mer informasjon om Trygve Tellefsens legat vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Trygve Tellefsens legat.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Trygve Tellefsens legat