Lesja kommunes støtteordninger

Lesja kommune tilbyr sine innbyggere støtte fra flere offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Lesja kommune.

Les mer om Lesja kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Bli kjent med Lesja kommune
Støtteordninger (5)
logo
Stipend til folkemusikken

For å stimulere til meir interesse, gir Spelemannsprosjektet 15 000 kroner til et stipend til fremje av folkemusikken i Dovre og Lesja.

Den opprinnelige folkemusikken har stor framgang mange stader i landet og i dalen. Dessverre ligger Lesja og Dovre kommuner noe etter. Vi håper at det vil betre seg med blesten rundt Magne Bø og tiltak i Kultur-og musikkskulen. For å stimulere til meir interesse, gir Spelemannsprosjektet 15 000 kroner til et stipend til fremje av folkemusikken i Dovre og Lesja. Pengane kan gå både til unge talent og eldre eldsjelar og historikarar.

Vi har ikkje sett nokon frist, men ventar på talenta. Pengane kjem fra Magne Bø-framsyningane. Dei er teke hand om av Spelemannsprosjektet. Søknader eller framlegg kan sendast dit. Dei vil ble bli vurdert av ein kompetent jury.

 

Adressa er: Spelemannsprosjektet, ved Egil Ulateig, leiar, Romsdalsvegen 1004 Lesja.

Les meir på lesja.kommune.no

Privatpersoner
logo
Kraftfondet i Lesja kommune

Formål

Formålet med retningslinjene er å klargjøre bruken av kommunale tilskuddsmidler fra Kraftfondet. Lesja kommune sine strategiske planer legges til grunn for prioritering av søknader.

Støtteformer

Alle yrker og næringer kan søke om støtte.

Hovedprioritering av saker

For alle næringer gjelder følgende hovedprioritering:

- Tiltak som sikrer eksisterende arbeidsplasser gjennom nyskaping
- Tiltak som har potensial for å skape nye arbeidsplasser
- Tiltak som i hovedsak har sin virksomhet og forretningsadresse i Lesja kommune
- I tillegg har tilskudd til landbruksforetak følgende hovedprioriteringer:
• Nydyrking er særlig prioritert
• Nyetablering i husdyrholdet
• Vanningsanlegg

Tilleggsvekting

For alle næringer tillegges følgende tiltak ekstra vekt:

- Søknader som gir arbeidsplasser til ungdom og kvinner
- Fellestiltak der flere aktører bidrar til ei positiv utvikling av Lesja som bo- og arbeidsmarkedsområde. Fellestiltak innen tradisjonelt landbruk skal også vektes.

Ikke prioriterte tiltak

Disse tiltakene prioriteres ikke:

- Lett omsettelig utstyr som ikke er en vesentlig del av ideen
- Hobbybaserte virksomheter

Krav til søknad

1. Forretningsplan med kostnader, finansiering og markedsvurdering. Unntak for dette er nydyrking.
2. Tiltaket skal som hovedregel ikke være påbegynt. For nydyrking- og vanningsprosjekt stilles det krav om godkjent plan for prosjektet. Tiltaket kan igangsettes etter at plan er godkjent.
3. Tiltaket må være registrert og inneha nødvendige godkjenninger, eller vise til forhåndsvurdering av myndighetskrav, før utbetaling av tilskudd.

Les mer og søk elektronisk på lesja.kommune.no.

Bedrifter og næringsliv
logo
Ordinære kulturmidler

Retningslinjer

• Det er kun lag og foreninger som kan søke

• Lagene må stå oppført i Brønnøysundregisteret

• Lagene må være registrert i Lesja kommune

• Tilskuddet skal gå till aktvitet, ikke driftsutgifter


• Aktiviteter for barn og unge under 20 år prioriteres med høyere tillskuddssats
- Grunntilskuddet for medlemmer over 20 år, utgjør 25 % av det totale tilskuddet
- Tilskuddet for medlemmer under 20 år, utgjør 75% av det totale tilskuddet
- Aktivitetsplan og budsjett for søknadsåret legges ved
- Årsmelding og regnskap fra forrige år legges ved

• Størrelse på tilskuddet vedtas årlig ved kommunestyrets budsjettbehandling

• Det søkes hvert år

• Søknadsfrist kunngjøres på kommunens hjemmesider og facebook

• Idrettsrådet foretar fordeling av midlene innen idrett, etter medlemsregisteret i NIF

Viktig å merke seg

• Når fordelingen av kulturmidlene nå kun gis ut fra antall medlemmer, vil ikke grendutvalg og grendehus være tilskuddsbere/get.

• Fordi det nå er betydelig mindre midler til fordeling, anser kommunedirektøren det som riktig at lag og foreninger registrert i andre kommuner ikke kan søke om kulturmidler i Lesja kommune.

• Grunnen til at det nå må søkes hvert år istedenfor hvert tredje år, er at tilskuddet beregnes ut fra antall medlemmer

Les mer og søk eletronisk på lesja.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Lejsa kommune deler årlig ut kulturprisen.

Mer informasjon finner du på lesja.kommune.no. Her finner du også eletronisk kandidatskjema.

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn, idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no.

Det er viktig at søker setter seg inn i bestemmelsene for spillemidlene: "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet". Disse finner du lenke til på lesja.kommune.no.

Spørsmål om ordningen kan rettes til kulturkonsulenten i kommunen.

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post