Stiftelsen Scheibler

Stiftelsen Scheiblers formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak.

Stiftelsen deler ut priser og støtter konkrete prosjekter med hovedvekt på sosiale tiltak.

Stiftelsen tilstreber en fordeling der omlag 80 prosent av beløpet brukes til sosiale tiltak, og 20 prosent til kulturelle tiltak og priser.
Stiftelsen konsentrerer i hovedsak sin innsats om Oslo-området.
I tillegg vil stiftelsen støtte organisasjonen NESTs arbeid på Sri Lanka.
Hovedfokus bør være på prosjekter der stiftelsens bidrag får betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra stiftelsens nettsider scheibler.no

Les mer om Stiftelsen Scheibler
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Stiftelsen Scheibler

Sosiale prosjekter
Hovedfokus i stiftelsens tildelinger vil være på forebyggende arbeide:
• Arbeid blant barn og unge, samt deres familier, for å skape en positiv sosial utvikling, økt inkludering samt motvirke vold, rasisme og kriminalitet.
• Arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og unge flyktninger.
• Arbeid rettet mot mennesker i vanskelige livssituasjoner som bl.a. kan påvirke barnas oppvekstsvilkår, samt redusere unges psykiske problemer og utenforskap.
• Hjelpetiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet og tiltak for å motvirke slik avhengighet.
• Støtte til tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern.
• Sri Lanka- NEST hjelpeprosjekter støttes med bakgrunn i et mangeårig engasjement fra Fabritius og fra stiftelsen.

Kulturelle prosjekter
• Stiftelsen ønsker å støtte kunst og kultur brukt i sosiale/ rehabiliterende sammenhenger og som involverer brukere direkte.
• Stiftelsen ønsker å stimulere til kulturelle prosjekter/ tiltak som bidrar til brobygging og inkludering.
• Stiftelsen vil stimulere kunsthåndverk og design i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger.
• Stiftelsen vil søke å bidra til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, avdeling design og kunsthåndverk sin samling og presentasjon av design og kunsthåndverk.

Priser
• En årlig Designpris.
• En årlig Kunsthåndverkpris.

Les mer om hvordan du skal gå frem når du vil søke her: https://scheibler.no/hvem-kan-soke/

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post