Kviteseid kommunes tilskotsordningar

Kviteseid kommune tilbyr ulike støtteordninger og stipender til sine innbyggere. Under fanen " Støtteordninger" finner du en oversikt over de ulike støtteordningene du kan søke på.

Les mer om Kviteseid kommunes tilskotsordningar
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (3)
logo
Kulturmidlar

Gjennom tildeling av midlar til kulturfeltet ynskjer Kviteseid kommune å stimulere det friviljuge kulturlivet i kommunen til utvikling og fornying. Då med sikte på å skape gode levevilkår for innbyggjarane og for å styrke identitet og tilhøyrigheit til Kviteseid. Føremålet er å legge til rette for alle, uavhengig av funksjonsevne og helse.

Da det er avgrensa med søkbare kommunale midlar, ynskjer kommunen  å oppfordre - og hjelpe lag og organisasjonar å søkje eksterne midlar.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kommunale næringsfond

Kviteseid skal vere ein offensiv, næringsvenleg kommune som er ein god stad å etablere seg og drive næring, bu og vekse opp i.

Dersom du går med planar om å starte eiga verksemd, eller driv ei verksemd og ynskjer vidareutvikling, kan du søkje næringsfondet i Kviteseid kommune. Fondet vert disponert i samsvar med vedtekter for nærinsfonda.

Hovudsatsingsområde er reiseliv, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og utvikling av kommunesenteret.

Les meir på kviteseid.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
logo
Spelemidlar

Idrettslag kan søkje om tilskott for å byggje eit idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede eit eksisterande idrettsanlegg. Eit anlegg kan vere alt frå ein klatrevegg til ein alpinbakke.


 
Borettslag og samskipnader kan òg søkje om tilskott til å utvikle eit nærmiljøanlegg, som er eit utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. Til dømes ein trimpark eller ein ballbinge.


 
Reine reiskapsleikeplassar (sandkasser, hugsar, sklier, vippar, klatrehus osb.) fell utanfor ordninga. Personleg utstyr og forbruksmateriell (ballar, racketar osb.) er heller ikkje tilskuddsberettiget.Målgruppe
Midlar til idrettsanlegg kan søkjast av blant anna kommunar, idrettslag og ikkje-kommersielle selskap med idrett som føremål.
Midlar til nærmiljøanlegg kan òg søkjast av velforeninger og borettslag.

Vilkår
Anlegget må vere ope for publikumet.
Eigarskapet skal ikkje vere basert på forteneste.

Les meir og søk elektronisk på kviteseid.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post