Tokke kommunes støtteordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Tokke kommunes støtteordninger
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Støtteordninger (2)
logo
Tokke kommunes kyrkje-og kulturfond

Mer informasjon om Tokke kommunes kyrkje-og kulturfond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Tokke kommunes kyrkje-og kulturfond.

Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturmidlar

Gjennom tildeling av midlar til kulturfeltet ynskjer Tokke kommune å stimulere det friviljuge kulturlivet i kommunen til utvikling og fornying. Då med sikte på å skape gode levevilkår for innbyggjarane og for å styrke identitet og tilhøyrigheit til Tokke. Føremålet er å legge til rette for alle, uavhengig av funksjonsevne og helse.


Kulturmidlar kan gjevast til

  • Drift av lag og foreiningar tilhøyrande i Tokke kommune (kulturmidlar)
  • Prosjektretta tiltak
  • Arrangementsstønad (Direkte tilskot, dekning av underskot)
  • Tilskot til kulturarbeid for funksjonshemma
  • Stipend til unge idrettsutøvarar
  • Kulturpris
  • Verne- og restaureringspris

Det er etaten for oppvekst- kultur og idrett som administrerer og tildeler midlar til kulturfeltet. Oppvekstutvalet er det politiske organet i kommunen som handsamar søknader som krev politisk avgjersle i høve midlar til kulturfeltet som fell innanfor dei generelle retningslinjene for tildeling.

Les retningslinjer og søknadsinformasjon på tokke.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Tokke kommunes støtteordninger

Mer informasjon om Tokke kommunes kyrkje-og kulturfond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Tokke kommunes kyrkje-og kulturfond.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post