OHIF fond og stipender

OHIF forvalter fond det er mulig å søke. Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om hvem som kan tildeles støtte og hva det kan tildeles støtte for.

Les mer om OHIF fond og stipender
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Oslo Håndverks- og Industriforening (OHIF) er Norges eldste næringsorganisasjon
Støtteordninger (4)
logo
Såkornmidler

Midlene skal gjøre det lettere for laug å drive laugsaktiviteter som kurs, utstillinger, markeringer i lauget m.m.

Hensikten er å få til flere aktiviteter i laugene – tett på fagene og medlemmene – organisert av medlemmene.

Såkornmidlenes formål:

• Såkornmidler gis kun til laug og forening som er organisert i Oslo Håndverks- og Industriforening

• Såkornmidlene skal gå til formål som genererer aktivitet internt eller gir publisitet som fremmer faget eller rekrutteringen til lauget - Og gi inspirasjon til videre laugsarbeid

• Såkornmidlene skal bidra til å fremme både lauget og OHIF, og bidra til at gode ideer kan spres til andre laug. Vi ønsker å markedsføre såkornprosjektene i nyhetsbrev og på sosiale medier til inspirasjon for andre laug i foreningen. Aktivitetsdokumentasjonen må derfor leveres til Oslo Håndverks- og Industriforening senest tre uker etter at midlene er tatt i bruk

• Laugene kan fra september 2022 søke om å få tilbake hele årskontingenten til OHIF x 2,5 (uten å skyte til egne midler). Et laug som innbetaler f.eks. kr. 20.000 i medlemskontingent til OHIF, kan søke om å få tilbake kr. 20.000 x 2,5 = 50.000, -

• Et styreutvalg bestående av 3 styremedlemmer i OHIF behandler søknadene

Les mer på ohif.no

Privatpersoner
logo
OHIF's Dameforenings boliger for eldre

I Pastor Fangens vei 16 i Ullevål Hageby i Oslo ligger OHIF’s Dameforenings boliger for eldre. Leilighetene ligger i et stille og usjenert område med sjarmerende og grønne omgivelser rundt.

Leilighetene er 30-70 kvm. Inkludert i husleien er oppvarming, varmt vann fra fyringsanlegg, vaktmestertjeneste, rengjøring og stell av felles areal ute og inne. Det er peisestue med kjøkken, felles vaskeri og romslige fellesarealer inne. Ute er det godt med parkeringsplasser. Leilighetene har dørtelefon og opplegg for kabel-tv og bredbånd. Tåsen eldresenter ligger 15 minutters gange fra Pastor Fangens vei 16. Medlemmer i Oslo Håndverks- og Industriforening har redusert husleie i forhold til andre beboere.

Stiftelsen har som formål å skaffe rimelige leiligheter til OHIF`s håndverks- og Industrimedlemmer over 60 år. Styret i OHIF`s Dameforenings boliger for eldre har ansvaret for tildeling av leiligheter i henhold til bestemmelsene i stiftelsens vedtekter.

Les mer på ohif.no

Privatpersoner
logo
Lærlingefondet for håndverk og industri

Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og i tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres.

Fondet har som formål å gi individuelle tilskudd til lærlinger. Støtte kan også gis til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring av lærlinger – og til å heve det faglige nivå.

Søknadsfristen er 30. september hvert år. Det er mulig å sende inn søknader hele året, men den vil først bli behandlet etter at søknadsfristen er gått ut.

Les mer og send inn søknad på ohif.no

Privatpersoner
logo
Olav Thoresen og hustru Johanne Thoresens fond

Fondets formål

• Fondet skal i første rekke gi støtte i form av pengegaver til verdige trengende håndverksborgere av Oslo samt deres etterlatte, det være seg gjenlevende ektefelle og/eller barn.

• Når særlige grunner taler for det skal økonomisk støtte også kunne ytes til drift av institusjoner som først og fremst skal hjelpe slike verdige trengende som fondet skal betenke.

• Fondet skal også kunne finansiere tilstelninger for dem, reiser i inn- og utland o.l. som man må kunne anta overstiger deres økonomiske evne.

• Fondet skal kunne finansiere eller delta i finansieringen av rom m.v. til minne om stifterne og arrangere eller delta i arrangement av pene og verdige tilstelninger i samme øyemed.

• Er å gi stipender til opplæring i og til fremme av yrkesopplæring og rekruttering til yrkesfagene, herunder bestridelse av Oslo Håndverks- og Industriforenings utgifter til arbeid for opplærings-, undervisnings-, og rekrutteringsformål.

• Stipender kan også gis til yrkesopplæring i utlandet og til studier som kan komme yrkesopplæringen til gode.

Spørsmål og søknad kan sende firmapost@ohif.no

Søknadsfrist 30. september hvert år.

Les mer på ohif.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post