Porsgrunn kommunes støtteordninger

Porsgrunn kommune ligger i Vestfold og Telemark fylke. 

Les mer om Porsgrunn kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Porsgrunn
Støtteordninger (6)
logo
Arrangementstilskudd

Det kan gis tilskudd direkte til arrangementet eller som underskuddsgaranti. Mesteparten av støtten gis som underskuddsgaranti. Formålet med ordningen er å styrke vårt mangfoldige kulturliv.

Hvem kan søke?
Organisasjoner, grupper, freelancere m.fl. som arrangerer åpne kulturarrangementer i Porsgrunn kommune kan søke arrangementstilskudd/underskuddsgaranti.

-Kulturarrangementene må gjennomføres i Porsgrunn kommune, og være åpne for alle.
-Rene kommersielle arrangementer vil ikke bli prioritert.
-Det gis ikke tilskudd til idrettsarrangement.


Når søker du?
Søknadene behandles fortløpende gjennom året, men du må søke minst en måned før arrangementsstart.

Hva er underskuddsgaranti?
Søker du om underskuddgaranti skal budsjettet settes opp i balanse, og søknadssummen oppgis i beskrivelsen av arrangementet. En søker om en garanti i tilfelle arrangementet går med underskudd. En underskuddsgaranti kan ikke være arrangementets eneste inntektskilde.

Alle som får tilsagn om underskuddsgaranti må levere en kortfattet rapport med arrangementsregnskap senest tre uker etter at arrangementet har funnet sted.

Les mer og søk elektronisk på porsgrunn.kommune.no

Privatpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Driftstilskudd til idrettslag og barne- og ungdomsorganisasjoner

Foreninger/organisasjoner innen områdene idrett og foreninger/organisasjoner som organiserer barn og ungdom kan søke om driftstilskudd fra Porsgrunn kommune.
Søkeren må oppfylle de alminnelige bestemmelsene for tilskuddsordningene.

Denne ordningen er ikke for musikk- og teaterorganisasjoner.

Driftstilskudd kan brukes til daglig virksomhet i organisasjonen.

Driftstilskuddet fordeles på idrettsorganisasjonene etter fordelingsnøkkel fastsatt av utvalg for barn, unge og kultur.
30 % grunnstøtte, etter følgende kriterier: 
- 1 poeng til hovedlag
- 1 poeng til hver undergruppe
- 2 poeng til barneidrettsskoler

20 % til aldersgruppen 0-12 år 
35 % til aldersgruppen 13-19 år
10 % til aldersgruppen 20-25 år
5 % etter skjønn

Tilskuddsbeløpet til ungdomsorganisasjoner  fordeles pr hode til medlemmer under 19 år.

Organisasjoner som søker om driftstilskudd må ha vært i drift i minimum ett år fra stiftelsesmøte for å kunne motta tilskudd. For lag med undergrupper skal også undergruppeskjema fylles ut og sendes inn.

Det kreves at foreninger selv registrer seg eller oppdaterer opplysninger i foreningsregisteret på kommunens nettsider når søknad sendes inn.

Les mer og søk elektronsik på porsgrunn.kommmune.no

Organisasjoner og foreninger
logo
Idrettsstipend

Det kan søkes om stipend til aktive idrettsutøvere i Porsgrunn kommune. Størrelsen på stipendene kan variere mellom 2.500 og 10.000 og det er idrettslaget utøveren representerer som må søke.


Søknadsfrist er 30. april og det søkes på eget søknadsskjema. Du finner søknadsskjemaet og statutter for stipendet på porsgrunn.kommune.no

Søknadsskjema sendes:
Porsgrunn kommune, Virksomhet for kultur og idrett,
Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

For nærmere informasjon, kontakt Jørgen Olsvoll, tlf . 915 59 502 ved idrettsavdelingen

Privatpersoner
logo
Porselensstipend

Porsgrunn kommune har som ambisjon å utvikle porselen som nasjonal attraksjon. Porselen har derfor gjennom mange år vært et satsingsområde på mange felt i og utenfor kommunale virksomheter.

En slik ambisjon forutsetter at det satses fra flere og hold, og på flere områder gjøres det mye godt arbeid på vei mot dette målet. Porselen er brukt som materiale i kunstprosjekter, på bygg, i byrom og i formidlingsarbeid gjennom den kulturelle skolesekken. Tidligere har man satt fokus på materialet gjennom Porselensbiennalen som ble arrangert på tidlig 2000-tallet, og ikke minst ved etablering av Norges eneste Porselensmuseum i 2010. Stipendet ble opprettet i 2020, og første gang delt ut i 2021. Det gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland.

Stipendet gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland.

Retningslinjer for Porsgrunns porselensstipend

 • Porsgrunn kommune utlyser 1 stipend á kr. 50 000,- for profesjonelle kunstnere / kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale.
 • Arbeidsstipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere /kunsthåndtverkere som har porselen som sitt hovedmateriale.
 • Stipendvinneren får i tillegg til stipendsummen et tre-måneders opphold på Kunsthall Grenlands verksted 1400 grader. Her kan kunstneren jobbe vederlagsfritt og få dekket materialer og brenninger. Kunsthall Grenland dekker boutgifter under oppholdet.
 • Søkere må ha avsluttet og kunne dokumentere kunstnerisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå i Norge eller i utlandet. Profesjonelle kunstnere som kan vise til høy kvalitet i tidligere arbeid kan også vurderes til ordningen.
 • Søknadsfrist er satt til 1. mars.
 • Søknad om stipend skal være begrunnet og inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, fremdriftsplan, CV og eventuelle kontrakter for visning/fremvisning av prosjekt.
 • Utlysning av stipendet skjer i tidsrommet november – mars i lokalpresse, samt utvalgte faglige organ på nasjonalt nivå
 • Det opprettes en jury for stipendet bestående av Kunsthall Grenland sitt kunstneriske råd (som består av to kunsthåndtverkere) og en representant fra andre porselensaktører oppnevnt av kulturavdelingen. Kulturavdelingen i Porsgrunn kommune er sekretariat for juryen. Juryen skal i størst mulig grad prioritere søknader fra unge søkere.
 • Juryen sin beslutning legges fram for Utvalg for barn, unge og unge til orientering.

SØKNADER MED NØDVENDIG VEDLEGG SENDES MED FRIST 1. MARS

Vennligst merk e-posten i emnefeltet med «Porselensstipendet 2022»

postmottak@porsgrunn.kommune.noPrivatpersoner
logo
Aktivitetstilskudd friluftsorganisasjoner

Ordningen er øremerket til aktiviteter og prosjekter i regi av de grønne foreningene som er medlemmer av Forum for natur og friluftsliv avd Porsgrunn.


Søknaden skal være skriftlig og skal inneholde følgende opplysninger:

a) Hvem som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av tiltaket
b) Prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med tiltaket
c) Fremdriftsplan
d) Budsjett og finansieringsplan

Søknadsfrist er 30. april hver år

Søknadsskjema finner du på Porsgrunn.kommune.no

Vennligst spesifiser under prosjektbeskrivelse at søknaden gjelder friluftsliv, i.o.m at det benyttes likt søknadsskjema for aktivitetstilskudd til både musikk og friluftsliv.

Organisasjoner og foreninger
logo
Driftstilskudd til idrettslag og barne- og ungdomsorganisasjoner

Foreninger/organisasjoner innen områdene idrett og foreninger/organisasjoner som organiserer barn og ungdom kan søke om driftstilskudd fra Porsgrunn kommune.
Søkeren må oppfylle de alminnelige bestemmelsene for tilskuddsordningene.

Denne ordningen er ikke for musikk- og teaterorganisasjoner.

Driftstilskudd kan brukes til daglig virksomhet i organisasjonen.

Driftstilskuddet fordeles på idrettsorganisasjonene etter fordelingsnøkkel fastsatt av utvalg for barn, unge og kultur.
30 % grunnstøtte, etter følgende kriterier: 
- 1 poeng til hovedlag
- 1 poeng til hver undergruppe
- 2 poeng til barneidrettsskoler

20 % til aldersgruppen 0-12 år 
35 % til aldersgruppen 13-19 år
10 % til aldersgruppen 20-25 år
5 % etter skjønn

Tilskuddsbeløpet til ungdomsorganisasjoner  fordeles pr hode til medlemmer under 19 år.

Organisasjoner som søker om driftstilskudd må ha vært i drift i minimum ett år fra stiftelsesmøte for å kunne motta tilskudd. For lag med undergrupper skal også undergruppeskjema fylles ut og sendes inn.

Det kreves at foreninger selv registrer seg eller oppdaterer opplysninger i foreningsregisteret på kommunens nettsider når søknad sendes inn.

Les mer og søk elektronisk på porsgrunn.kommune.no

Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Porsgrunn kommunes støtteordninger

P
Mer informasjon om Arrangementstilskudd vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Arrangementstilskudd.
Ikke spesifisert Porsgrunn

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

 • Ikke gå glipp av utlysinger
 • Få varsling per e-post