Grafill

Grafill er en organisasjon for alle som arbeider eller utdanner seg innen design og illustrasjon. Vår viktigste oppgave er å styrke medlemmers rammebetingelser og skape arenaer for inspirasjon, engasjement og faglig fellesskap.

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Formålet er å gi økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter. Stipendene er et av Grafills viktigste bidrag til den faglige og kulturelle utviklingen innen våre fagområder. Stipendordningen er åpen for alle, også de som ikke er medlem i Grafill.

Les mer om Grafill
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen v
Støtteordninger (6)
logo
Prosjektstipend

Hensikten er å støtte realisering av forskning, utvikling, tiltak og/eller idéer innenfor Grafills fagområder. For større tildelinger vil stipendkomiteen prioritere prosjekter som kommer flere til gode og fremmer faget for et bredere publikum.

Du kan søke om:
Tilskudd fra kr. 10.000,- til kr. 100.000,-
Det gis tilskudd til hele eller deler av prosjekter.

Dette kan du søke tilskudd til:

Prosjektstipend - Bildebok / Illustrert bok
Realisering av bok hvor innhold formidles gjennom illustrasjoner.

Prosjektstipend - Tegneserie
Tegneserier, tegneserieromaner og tegneseriebøker, både skjønnlitteratur og sakprosa.

Prosjektstipend – Publikasjon annet
Hensikten er å gi tilskudd til realisering av alle andre former for publikasjoner enn bildebøker og tegneserier og kan være digital publikasjon, antologi, fagutgivelser, magasin, fanzine, katalog m.m.

Prosjektstipend – Utstilling
Realisering av utstilling
(NB: For utstillinger i Grafills lokaler R21 søker du 'Stipend R21', se mer om dette nedenfor)

Prosjektstipend – Formidling
Gjennomføring av foredragsserie, workshop, kurs.

Prosjektstipend – Forskning, research, dokumentasjon
Tilskudd til forskning, research, fordypning, dokumentasjon.

Prosjektstipend – Utvikling av verktøy
Utvikling av programvare, nettløsning, verktøy.

Prosjektstipend – Annet
Prosjekter som ikke faller inn under de andre prosjekttypene, for eksempel film, animasjon, spill, brettspill, kortserie, osv.

Særskilte vurderingskriterier:
For alle prosjektstipender vil det ved søknader om de største summene telle svært positivt om søker kan vise at prosjektet kommer en større gruppe av utøvere eller faget generelt til gode. Støtte til publikasjoner skal ikke subsidiere forlaget eller distributør. For søknader om prosjektmidler som kunne vært plassert i en av de øvrige stipendtypene, kan Stipendkomiteen flytte søknaden over til den relevante kategorien.

Privatpersoner
logo
Stipend for utstilling/aktivitet i Grafills lokaler (tidligere Grafill R21)

Hensikten er å fylle Grafills visningslokale med utstillinger og andre faglige aktiviteter året rundt. Prosjekter kan for eksempel vise faglig nyskapning, presentere våre fagområder i et historisk perspektiv eller på annen måte synliggjøre den bredde og kompetanse våre utøvere besitter. Disse stipendene deles ut av et eget utstillingsutvalg.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 80.000,-

Dette kan du søke til:
Utstillinger
Salgsutstillinger
Installasjoner
Filmvisninger
Annen type eksponering av prosjektet

Annen informasjon
Du kan søke om å stille ut i deler av eller hele utstillingslokalet. Du kan også søke om kortere eller lengre perioder (én dag til tre uker). Grafill dekker utgifter til lokalene, gallerivakt i de til en hver tid gjeldende åpningstider, og rengjøring.

Privatpersoner
logo
Kompetanse- og fagutviklingsstipend

Hensikten er å stimulere egenutvikling gjennom fordypning, kompetanseheving, kurs, videre- og etterutdanning osv.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 50.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Faglig fordypning
Studiekostnad ved etterutdanning
Deltagerkostnader for å videreutvikle deg som fagutøver
Kursavgift for å få nødvendig tilleggskompetanse
Deltagerutgifter til wokshop/kurs osv.

Særskilte vurderingskriterier:
Her vektlegges søkerens motivasjon og at søker klarer å formidle hvorfor tiltaket har verdi for vedkommende som fagutøver.

Privatpersoner
logo
Etableringsstipend nyutdannet

 

Hensikten er å lette overgangen til det profesjonelle yrkeslivet etter gjennomført utdanning på bachelor- eller masternivå innen Grafills fagområder. Etableringsstipend kan søkes inntil to år etter endt utdannelse.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 30.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Etablere egen virksomhet
Utgifter i oppstartsfasen
Markedsføring av din kompetanse/profesjon
Nødvendig utstyr

Særskilte vurderingskriterier:
Søknaden bør inneholde en gjennomtenkt plan for bruk av etableringsstøtten. Etableringsstipend kan kun tildeles utøvere én gang.

Privatpersoner
logo
Virksomhetsutviklingsstipend

Hensikten er å støtte utøvere til profesjonalisering gjennom økonomisk støtte i forbindelse med etablering og/eller videreutvikling av virksomhet innenfor Grafills fagområder.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 30.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Etablere egen virksomhet
Utgifter i oppstartsfasen
Markedsføring av din kompetanse/profesjon
Nødvendig utstyr
Annen videreutvikling av virksomheten

Særskilte vurderingskriterier:
En god forretningsplan/strategi/handlingsplan vil telle positivt, særlig dersom søker klarer å formidle hvorfor en utvikling/kursendring er nødvendig. Ettersom stipender som det klare utgangspunkt skal gå til enkeltutøvere, kreves en stor grad av nærhet mellom søker og virksomheten for at utviklingsstipend skal kunne tildeles, i hovedsak i form av en vesentlig eierinteresse i selskapet.

Privatpersoner
logo
Deichman Grünerløkka/Serieteket-stipend

Hensikten er å vise mangfoldet av arbeider innen tegneserie og illustrasjon i lokalene til Deichman Grünerløkka/Serieteket, som huser landets eneste fagavdeling for tegneserier. Disse stipendene deles ut av et eget utstillingsutvalg.

Du kan søke om:
Tilskudd på inntil kr. 25.000,-

Dette kan du søke tilskudd til:
Utstilling

Annen informasjon:
Biblioteket/Serieteket har det administrative ansvaret med planlegging og gjennomføring av utstillingene. Det er også de som følger opp de enkelte stipendmottagerne.

Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Adresse

Møllergata 39, 0179 Oslo