Hustadvika kommunes legater og støtteordninger

Hustadvika kommune tilbyr sine innbyggere flere ulike støtteordinger og legater. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på om du bor eller jobber i Hustadvika kommune.

Les mer om Hustadvika kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Kulturmidler i Hustadvika

Det er to tilskudd det kan søkes på: kulturtilskudd og tilskudd til arrangement.

Kulturtilskudd:
Retningslinjer kulturtilskudd lag og foreninger:

Det gis tilskudd til lag og organisasjoner innen kultur, friluftsliv og idrett i Hustadvika kommune.
Organisasjonen må være åpen for alle, og være organisert etter demokratiske prinsipper.
Tap av inntekt i forbindelse med korona skal prioriteres. 
Deretter skal tiltak for barn og unge, og grupper med særskilte behov vil bli prioritert.
Årsmelding og regnskap fra siste driftsår skal legges ved

Kulturarrangement:
Kulturenheten vil stimulere til økt kulturaktivitet i Hustadvika kommune. Vi ønske oss derfor søknader om tilskudd til kulturarrangementer, slik som konserter, forestillinger, festivaler og formidling av alle slag. Arrangementet skal ikke være en del av den ordinære virksomheten.

Søker må være en frivillig organisasjon, som må våre åpen for alle, og være organisert etter demokratiske prinsipper.

Det kan søkes gjennom hele året. Søknaden må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse. Søknadene behandles fortløpende.

Tilskuddsordningene gjelder ikke for organisasjoner/grupper/enkeltpersoner som:
-primært har et kommersielt formål.
-primært har formål om å ivareta egne/medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser.
-politiske partier, skolelag, bedriftslag.
-kommunale/offentlige instanser. 
 
  
 
 
Frist for å søke om kulturtilskudd er 31. mai hvert år.

Tilskudd til kulturarrangement kan det søkes om gjennom hele året. 

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post