Hustadvika kommunes legater og støtteordninger

Hustadvika kommune tilbyr sine innbyggere flere ulike støtteordinger og legater. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hvilke støtteordninger du kan søke på om du bor eller jobber i Hustadvika kommune.

Les mer om Hustadvika kommunes legater og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
en kommune med naturen rett utenfor døra
Støtteordninger (2)
logo
Kulturmidler i Hustadvika

Det er to tilskudd det kan søkes på: kulturtilskudd og tilskudd til arrangement.

Kulturtilskudd:
Retningslinjer kulturtilskudd lag og foreninger:

Det gis tilskudd til lag og organisasjoner innen kultur, friluftsliv og idrett i Hustadvika kommune.
Organisasjonen må være åpen for alle, og være organisert etter demokratiske prinsipper.
Tap av inntekt i forbindelse med korona skal prioriteres. 
Deretter skal tiltak for barn og unge, og grupper med særskilte behov vil bli prioritert.
Årsmelding og regnskap fra siste driftsår skal legges ved

Kulturarrangement:
Kulturenheten vil stimulere til økt kulturaktivitet i Hustadvika kommune. Vi ønske oss derfor søknader om tilskudd til kulturarrangementer, slik som konserter, forestillinger, festivaler og formidling av alle slag. Arrangementet skal ikke være en del av den ordinære virksomheten.

Søker må være en frivillig organisasjon, som må våre åpen for alle, og være organisert etter demokratiske prinsipper.

Det kan søkes gjennom hele året. Søknaden må inneholde budsjett og prosjektbeskrivelse. Søknadene behandles fortløpende.

Tilskuddsordningene gjelder ikke for organisasjoner/grupper/enkeltpersoner som:
-primært har et kommersielt formål.
-primært har formål om å ivareta egne/medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser.
-politiske partier, skolelag, bedriftslag.
-kommunale/offentlige instanser. 
 
  
 
 
Frist for å søke om kulturtilskudd er 31. mai hvert år.

Tilskudd til kulturarrangement kan det søkes om gjennom hele året. 

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturpriser i Hustadvika kommune

Hustadvika kommune ønsker å anerkjenne, synliggjøre og aktualisere kulturfeltet og frivillig arbeid. Kulturpriser bidrar til å løfte fokuset på kultur og frivillighet på en god måte.

Tre ulike priser vil deles ut, se mer informasjon lengre ned i artikkelen. Frist for å sende inn forslag på nominerte kandidater til prisene er 25. oktober til:

postmottak@hustadvika.kommune.no

Utdeling av prisene vil skje på arrangementet "Kulturfesten", 30. november på Vonheim i Malmefjorden.  

Hustadvika kommune skal ta vare på og fremme de gode verdiene i de ulike kulturfeltene på en synlig og støttende måte. Kunst, musikk, kultur, idrett og friluftsliv - og all frivilligheten som følger med - skaper bo- og blilyst i kommunen vår. Samtidig er dette også en viktig bidragsyter til god folkehelse i vår kommune. I vår kommune er vi heldige å ha mange kunst- og kulturutøvere, ildsjeler, frivillige og unge kulturtalenter som bidrar til trivsel og livskvalitet i Hustadvika.

Hustadvika kommune deler ut disse kulturprisene hvert andre år, fra og med 2022:

Kulturpris
Hvert 2. år: 20 000 kr + innrammet utmerkelse

Frivilligpris
Hvert 2. år: 10 000 kr + innrammet utmerkelse

Kulturstipend til unge utøvere
Hvert 2. år: 10 000 kr + innrammet utmerkelse

Statuetter/retningslinjer for de enkelte prisene:

Kulturpris:

Kulturprisen er en høythengende utmerkelse og deles ut hvert andre år, fra og med 2022. Formålet med prisen er å stimulere, anerkjenne og synliggjøre kulturaktivitet i kommunen.

Navnet på kulturprisen er «Plogen - Hustadvika kommunes kulturpris». Plogen har hentet inspirasjon fra kommunevåpenet og kommunens identitet.

• Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som hører hjemme i Hustadvika kommune. Hvis innsatsen har kommet Hustadvika kommune særlig til gode, kan prisen også tildeles kandidater som ikke er bosatt i kommunen.

• Kandidaten må ha utmerket seg ved fremragende innsats innen kultursektoren. Prisen skal spesielt rette seg mot lang og god innsats innenfor ett eller flere kulturfelt og frivillig arbeid.

• Frist for å sende inn forslag på kandidater til kulturprisen kunngjøres offentlig. Alle kan sende inn forslag. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.

• Forslag sendes per epost til postmottak@hustadvika.kommune.no og merkes med "Kulturpris år 2022 – forslag til kandidat" i emnefelt.

• Kommunedirektøren fremmer et kandidatforslag til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap og utvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Navnet på prisvinneren kunngjøres etter at det er gjort vedtak.

• Prisen er en sum på 20.000 kroner, samt innrammet diplom laget av lokal kunstner. 

• Prisen overrekkes av ordføreren på et eget kulturarrangement.

Frivilligprisen:

Frivilligprisen deles ut hvert andre år, og er en personlig anerkjennelse for frivillig innsats og arbeid. Denne prisen tilegnes våre mindre synlige hverdagshelter som står på i sitt nærmiljø. Formålet med prisen er å stimulere, anerkjenne og synliggjøre frivillig kulturarbeid i Hustadvika kommune.

• Frivilligprisen kan gis til enkeltpersoner eller grupper av personer, til lag og organisasjoner eller institusjoner som hører hjemme i Hustadvika kommune. Kandidaten har utmerket seg ved stor frivillig dugnadsinnsats.

• Kandidaten må ha utmerket seg på en god måte med frivillig innsats for andre, enten gjennom et lag og forening eller som enkeltperson. Kandidaten kan og ha utmerket seg gjennom ett enkelt prosjekt i kommunen

• Kandidaten kan også ha utmerket seg utenom kultursektoren, som frivillig ellers som har bidratt til samfunnsnyttig arbeid i Hustadvika kommune.

• Frist for å sende inn forslag på kandidater til kulturprisen kunngjøres offentlig. Alle kan sende inn forslag. Forslag skal være skriftlig og begrunnet.

• Forslag sendes per epost til postmottak@hustadvika.kommune.no og merkes med: "Frivilligpris årstall 2022 – forslag til kandidat" i emnefelt.

• Kommunedirektøren fremmer et forslag til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap og utvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Navnet på prisvinneren kunngjøres etter at det er gjort vedtak.

• Prisen er på 10 000 kroner, med innrammet diplom lagd av lokal kunstner. 

• Prisen overrekkes av ordføreren på det siste kommunestyremøte det året eller ved arrangement for prisutdeling.

Kulturstipend for unge utøvere:

Kulturstipend til unge utøvere deles ut hvert andre år, og skal bidra til å løfte frem ungdom innen ulike kulturfelt. Formålet med tildelingen er å anerkjenne og støtte unge utøvere under 25 år i ulike kulturmiljø i Hustadvika kommune.

• Kulturstipend for unge utøvere kan gis til enkeltpersoner eller grupper innen ulike kulturfelt, som har et talent innen kultursektoren i Hustadvika kommune. Midlene skal benyttes til videre utdanning/virke eller dekke utgifter til utøvelse av denne aktiviteten.

• Frist for å sende inn forslag på kandidater til kulturstipend for unge utøvere kunngjøres offentlig. Alle kan sende inn forslag.

• Forslag skal være skriftlig og begrunnet.

• Forslag sendes per epost til postmottak@hustadvika.kommune.no og merkes med: "Kulturstipend for unge utøvere årstall 2022 – forslag til kandidat" i emnefelt.

• Kommunedirektøren fremmer et forslag til Hovedutvalg for oppvekst, kultur og kunnskap og utvalget vedtar hvem som skal tildeles prisen. Navnet på prisvinneren kunngjøres etter at det er gjort vedtak.

• Prisen er på 10 000 kroner, med innrammet diplom lagd av lokal kunstner. 

• Prisen overrekkes av ordføreren på siste kommunestyremøte dette året eller ved arrangement for prisutdeling.

Les mer på hustadvika.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post