Troms og Finnmark Fylkeskommune legater

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Troms og Finnmark Fylkeskommune legater
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (5)
logo
Troms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris

Fylkesrådet ønsker med prisen å gi honnør til en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst –og kulturlivet i Troms og Finnmark.

Sammen med hedersutmerkelsen består fylkeskulturprisen av kroner 20 000. Prismottageren vil offentliggjøres i forbindelse med overrekkelse under fylkestingets desembersamling.

Forlagene sendes til postmottak@tffk.no

Frist for innsendelse av forslag er 15. november 

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kolsrud legat

Legatet tildeles vitenskapsmenn, studenter eller gymnasiaster fra de tre nordlige fylker (Finnmark, Troms og Nordland) til utdannelse eller som bidrag til vitenskapelig virksomhet. Legatet skal ytes til menn eller kvinner som vil studere og arbeide med historie, herunder kirkehistorie og kulturhistorie.

Legatet deles ut hvert annet år, ulike år.  Legatet lyses ut i landsdelsavisene og på våre nettsider. Legatets statutter inneholder informasjon om opplysninger vi trenger for å kunne behandle søknaden. 

Neste utdeling er i 2021.

Les mer om legatet her: https://www.tffk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/kultur/kolsrud-legat/

 

Private / enkeltpersoner
logo
Rekrutteringsfond for fiskere i Finnmark

Rekrutteringsfondet for fiskere i Finnmark er et lånefond som skal lette etablerings - og investeringsbarrieren, slik at nye fiskere lettere kan komme inn i fiskeryrket.

Les mer om fondet på Fylkeskommunens egne nettsider: https://www.tffk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling/rekrutteringsfondet-for-fiskere-i-finnmark/

 

Private / enkeltpersoner
Bedrifter og næringsliv
logo
RFF Arktis

Troms og Finnmark fylkeskommune har et regionalt forskningsfond – RFF Arktis. Fondet har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.

Les mer om fondet her: https://www.tffk.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling/regionale-forskningsfond/

 

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
Bedrifter og næringsliv
logo
Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Here you must add the general description of the grant.

Please keep in mind this is not an annoucement, but a general description of the grant that will always be published.

Therefore you should not add application deadline dates etc. here, but just a general presentation.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post