Anthonstiftelsen støttet i 2019 Mandal Sanitetsforening med 25 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

Stadig flere barn og unge vokser opp i det som benevnes som fattige familier. I Mandal kommune er det dessverre flere som faller inn under denne gruppen enn hva det skulle ha vært når man ser på sammenlignbare kommuner. Som en frivillig organisasjon, men særlig vekt på barn og unges oppvekst, vil vi gjerne gi ferie- og fritidsopplevelser til en gruppe som ellers ikke ville få det. 

Vi har vært i kontakt med "Familiens Hus" og barnevernet. Ansatte her bekrefter at behovet er stort og at det ikke finnes midler på deres budsjetter. Tiltaket er tenkt gjennomført i sommerferien og/eller i høstferien 2019. Det kan for eksempel været et leirskoleopphold eller dagstur(er) til Kristiansand dyrepark. 

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Å gi barn og unge positive opplevelser som deres foresatte av økonomiske årsaker ikke er i stand til å gi dem. Forhindre utenforskap, styrke selvtillit og mestringsfølelse.

Beskrivelse av organisasjonen

Lokalforening av Norske Kvinners Sanitetsforening.Frivillig, humanitær, livssyns- og partipolitisk nøytral landsdekkende, har særlig fokus på kvinnehelse gjennom helse livsløpet,  barn og unges oppvekst, trygge lokalsamfunn.