Anthonstiftelsen støttet i 2019 Mandal Sanitetsforening med 25 000 kroner

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Å gi barn og unge positive opplevelser som deres foresatte av økonomiske årsaker ikke er i stand til å gi dem. Forhindre utenforskap, styrke selvtillit og mestringsfølelse.

Beskrivelse av organisasjonen

Lokalforening av Norske Kvinners Sanitetsforening.Frivillig, humanitær, livssyns- og partipolitisk nøytral landsdekkende, har særlig fokus på kvinnehelse gjennom helse livsløpet,  barn og unges oppvekst, trygge lokalsamfunn.