Stipendportalen har som målsetting at de ulike stipendene og støtteordningene skal nå de best kvalifisere søkerne. 

 

Som en del av arbeidet med å utvikle Stipendportalen har vi sett på flaskehalsene og arbeidsprosessen for alle som utlyser ulike stipender og støtteordninger. En gjennomgående tilbakemelding har vært at arbeidet med å ta i mot og behandle store mengder søknader er svært tidskrevende og kan gå på bekostning av kvaliteten i søknadsbehandlingen. 

 

Stipendportalen har derfor utviklet StipendPro - et profesjonelt heldigitalt verktøy for søknadsbehandling og utlysinger. I StipendPro foregår all kommunikasjon og all utveksling av søknadsdokumenter og øvrig korrespondanse digitalt. Det vil si at det ikke er mer behov for å motta søknader via e-post, ulike webskjemaer eller via post. Løsningen forenkler også arbeidet med å motta og oppbevare dokumentasjon det være seg kvitteringer og bilag, sluttrapporter eller annen dokumentasjon som mottas i forbindelse med utdeling av midler.

 

StipendPro sikrer også at dere håndterer og oppbevarer alle data i henhold til GDPR, noe som sikrer den juridiske eksponeringen m.t.p. datasikkerhet og personvern. 

 

Teamwork og ubegrenset antall brukere

Løsningen er lagt opp til digital samhandling hvor søknader kan behandles og innvilges i teambaserte prosjektrom. Her kan en eller mange behandle og innvilge søknader, samt kommunisere med søkere via vår innbygde chat- og meldingsmodul. 

 

Vi antar at tiden brukt på søknadsbehandling og kommunikasjon vil mer enn halveres for samtlige organisasjoner som bruker løsningen.

 

Kontinuerlig oppdateringer

StipendPro sitt team jobber med løpende videreutvikling av tjenesten og dens moduler, noe som sikrer en stadig mer effektiv hverdag for deg som mottar og behandler søknader. 

 

Ta gjerne kontakt med oss for en demonstrasjon av løsningen.