Hol kommunes legat og støtteordninger

Hol kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, fond og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Hol kommune.

Les mer om Hol kommunes legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Hol
Støtteordninger (5)
logo
Laura og Kristian Klevens legat

Mer informasjon om Laura og Kristian Klevens legat vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Laura og Kristian Klevens legat.

Private / enkeltpersoner
logo
Tilskudd til kulturformål

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger for kultur. Her finner du Hol kommune sine tilskuddsordninger for kultur og fritid.
Retningslinjer er felles for alle og det er utarbeidet et søknadsskjema for hvert tilskudd. Du finner både retningslinjer og søknadsskjema på hol.kommune.no

 
Aktivitetstilskudd idrett
Søknadsfrister er 15. mars hvert år.

 

17. mai tilskudd
Søknadsfrist er 15. april hvert år.

 

Prosjekttilskudd
Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober hvert år.

 

Driftstilskudd
Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til frilufts- miljø- og naturforvaltningstiltak

Kommunen gir årlig tilskudd til ulike frilufts-, miljø og naturforvaltningstiltak. Det er formannskapet som forvalter flere fond innen fiske- og miljøsektoren og tildeler tilskudd.

Søknad om tilskudd sendes utmarkskontoret på eget skjema innen 1. mars hvert år. 

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på hol.kommune.no

Fond til fremme av fisket
Renter av fondet skal nyttes til tiltak for bedring av fisket i vann og vassdrag.

Åsta og Einar Martinsens fond for rent vann i Holsfjorden
Renter av kapitalen skal kunne brukes til tiltak for rent vann i Holsfjorden.

Midler til vassdrags- og miljøtiltak

En andel av årlig bevilgede midler over kommunebudsjettet kan gis som tilskudd til miljø- og vassdragstiltak. De siste årene har det ikke vært avstatt midler til dette. 

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner
logo
Kultur- og idrettsstipend

Hol kommunes kultur- og idrettsstipend skal være en inspirasjon til personer, grupper eller organisasjoner som viser stor fremgang eller nytenkning innenfor kultur og/eller idrett. Unge utøvere, samt grupper/organisasjoner som aktiviserer unge utøvere, skal prioriteres. Man kan kun motta stipendet en gang for samme type aktivitet.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Forslaget skal være begrunnet. Det er ikke tillatt å foreslå seg selv.

Frist for innsending av forslag er 15. september hvert år.

Retningslinjer for tildeling av kultur- og idrettsstipend finner du på hol.kommune.no

Kultur- og idrettsstipendet består av et diplom og en sjekk pålydende kr. 10.000,-.

Forslag sendes til:
Hol kommune
Kultur- og oppvekstetaten
Ålmannvegen 8, 3576 Hol
E-post: postmottak@hol.kommune.no
arrow_upward

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger
logo
Kulturprisen

Hol kommunes kulturpris er en hedersbevisning til personer, grupper eller organisasjoner som har vist en særlig innsats for kulturlivet i Hol. Man kan kun motta kulturprisen en gang. Personer som er ansatt/lønnet for å lede kulturaktiviteter kan ikke motta prisen.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan komme med forslag til kandidater. Det er ikke tillatt å foreslå seg selv. Forslag som ikke er begrunnet vil ikke bli vurdert.

Frist for innsending av forslag er 15. september hvert år.

Kulturprisen består av et kunstverk.

Retningslinjer for tildeling av kulturprisen finner du på hol.kommune.no

Forslag sendes til:
Hol kommune
Kultur- og oppvekstetaten
Ålmannvegen 8, 3576 Hol
E-post: postmottak@hol.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Hol kommunes legat og støtteordninger

H
Mer informasjon om Laura og Kristian Klevens legat vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Laura og Kristian Klevens legat.
Ikke spesifisert Hol

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post