Det norske hageselskap

Det norske hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling. Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Les mer om Det norske hageselskap
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Olaf Billies Legat

Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Legatets hovedkriterier:


• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:


• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Søknadsinformasjon


Eget søknadsskjema må benyttes. Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, framdriftsplan,
budsjett og finansieringsplan. En rapport som viser bruk av mottatte midler sendes legatstyret
etter at prosjektet er avsluttet.


Eventuelle midler til utdeling kunngjøres hvert år i Norsk Hagetidend og på Hageselskapets
hjemmeside i månedsskiftet april/mai. Søknadsfrist: 31. august.


Mer informasjon og søknadsskjema:


https://hageselskapet.no/om-oss/olaf-billes-legat/


Kontakt:
Det norske hageselskap
post@hageselskapet.no
Tlf: 94 00 93 01

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Det norske hageselskap

Adresse

Sandstuveien 60 A, 1184 Oslo