Osen kommunes støtteordninger

Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Osen kommune.

Les mer om Osen kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Næringsfond

Formål og tildeling:
Osen kommunes næringsfond skal være med å fremme utvikling av ny næringsvirksomhet og
videreutvikling av eksisterende bedrifter. Det kan gis tilskudd til:
- Bedriftsutvikling
- Kompetansetiltak
- Investeringer, både til etablering og videreutvikling i eksisterende bedrift


Søknader om støtte behandles av formannskapet som fungerer som næringsfondstyre.
Hver enkelt søknad skal behandles etter fondets formål og prioriteringer. Sysselsettingseffekt og
helhetlig økonomi i hvert enkelt tilfelle legges til grunn i gjeldene søknadsrunde.
Det er 2 søknadsrunder med frist 1 mars og 1 september, søknadene behandles på første mulig
formannskap etter fristen.


Ordfører, rådmann og næringsrådgiver i fellesskap gis fullmakt til å behandle kurante søknader
eller søknader uten prinsipiell betydning på inntil kr 25 000. Det skal orienteres om søknader
som er behandlet med delegert fullmakt på det påfølgende næringsfondstyremøtet.

Les mer om ordningen på kommunens nettsider.

Bedrifter og næringsliv
logo
Kulturpris

Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon for kulturarbeidere i Osen kommune. Den skal også være en honnør for oppofrende arbeid innenfor det utvidede kulturbegrep.


 
Kulturprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner som er bosatt i Osen, men kan også tildeles personer som på annen måte er knyttet til kommunen. Den kan også tildeles lag og foreninger.

Det er Formannskapet som beslutter om, og til hvem, prisen skal deles ut.

Forslag på kandidater fremmes på eget skjema til Osen kommune innen 15. oktober hvert år.

Send inn forslag på kommunens nettsider:

https://osen.onacos.no/ekstern/skjema/OSK016/Kandidat_til_Osen_kommunes_kulturpris

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post