Sarpsborg kommunes støtteordninger

Sarpsborg kommune tilbyr sine innbyggere flere stipend, priser og offentlige tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Sarpsborg kommune.

Les mer om Sarpsborg kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Sarpsborg
Støtteordninger (11)
logo
Arnt Bergbys fond

Fondet som ble opprettet 4. februar 1933, har til hensikt å hjelpe unge musikalske mennesker - som ellers ikke har midler til det - til utdannelse i musikk.

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på sarpsborg.com

Privatpersoner
logo
Kulturstipendet

Er du mellom 18 og 25 år, fra Sarpsborg, og har planer om å fordype deg i din kunst- eller kulturkarriere? Da kan du søke innen 1. desember. Du kan også foreslå andre kandidater.

Les mer og søk elektronisk på sarpsborg.com

Privatpersoner
logo
Kommunens kulturpris

Sarpsborg kommunes kulturpris ble innstiftet i 1992 og er en høythengende pris som deles ut til personer eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for Sarpsborgs kulturliv.

Frist for å foreslå kandidater er 1. desember.

Les mer og nominer kandidat på sarpsborg.com

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Mesterskapsvinnere

En gavepremie tildeles enkelt- og lagvinnere bosatt/hjemmehørende i Sarpsborg, som er gullmedaljevinner innen NM, eller medaljevinnere innen nordiske mesterskap, EM, VM, OL og Paralympics. Andre spesielle tilfeller kan vurderes. Utmerkelsen kan tildeles for alle disipliner der det konkurreres i offisielle mesterskap, ikke bare innen idrett. Innmeldingsfrist 1. desember.

Les mer og nominer kandidat på sarpsborg.com

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftstilskudd

Drifts- og medlemstilskudd skal gå til løpende og ordinær drift av frivillige lag og organisasjoner i Sarpsborg kommune, og vektlegger særlig barn og unge, samt organisasjoner som drifter egne og lagtidsleide lokaler og anlegg.

Det kan søkes om:

Medlemstilskudd
Det gis et medlemstilskudd per barn mellom 6 og 12 år, og et medlemstilskudd med egen sats per ungdom mellom 13 og 19 år. Medlemmer i skolekorps får egne satser. Satsene fastsettes årlig på bakgrunn av antall medlemmer det søkes for.

Driftstilskudd
Driftstilskudd gis til eide og langtidsleide lokaler/anlegg hvor det foregår aktivitet innen kultur eller idrett. Denne støtten fordeles ut fra et årlig fastsatt beløp. Det legges til grunn egne utregningsfaktorer for hva som kvalifiserer til støtte av lokaler og anlegg. Fordelingen mellom medlemstilskudd og anleggsstøtte kan variere fra år til år.

Søknadsfrist 1. mai

Les mer og søk elektronisk på sarpsborg.com

Organisasjoner og foreninger
logo
Aktivitetstilskudd

Tilskudd til aktivitet handler om prosjekter, arrangementer/produksjoner og andre tiltak. Tilskudd kan gis både til faste, årlige hendelser og tidsavgrensede éngangshendelser, som skiller seg fra ordinær drift. Ved tildeling av tilskudd prioriteres åpne arrangement, produksjoner og prosjekter.

Det kan gis inntil 50 % støtte av totalkostnaden for tiltaket.

Aktivitetstilskudd kan blant annet dekke leieutgifter, produksjonskostnader, lønnsutgifter, innkjøp av utstyr relatert til aktiviteten, reiseutgifter, kurs og kompetansehevende tiltak, samt publiseringer av særskilt betydning for Sarpsborg.

Det er to ulike saksbehandlinger for aktivitetstilskudd:

1: Søknader om aktivitetstilskudd for tiltak med totalramme opptil 50.000 kroner behandles administrativt
Frister: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november.

2: Søknad om aktivitetstilskudd for tiltak med totalramme over 50.000 kroner behandles politisk.
Frister: 1. april og 1. oktober

I særskilte tilfeller kan prosjekter med søknader over 50.000 kroner innvilges flerårige tilskudd. Dette vil være langvarige prosjekter som krever lang forutsigbarhet, og som kan innvilges tilskudd fra flere påfølgende budsjettår. Flerårige tilskudd kan gis inntil tre år, med forbehold om budsjettmessige endringer. Det kan også gis tilskudd til nyetableringer.

Det eneste kravet til når en aktivitet skal gjennomføres, er at den må være fullført innen to år fra søknaden blir behandlet.

Les mer og søk elektronisk på sarpsborg.com

Organisasjoner og foreninger
logo
Investeringstilskudd

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi investeringstilskudd til delfinansiering til bygging eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og kulturformål. Sarpsborg kommune kan også gi investeringstilskudd til delfinansiering av organisasjonseid utstyr.

Det er to ulike saksbehandlinger for investeringstilskudd:

1: Søknader der prosjektets totalkostnad er under 50.000 kroner behandles administrativt.
Frister: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november

2: Søknader der prosjektets totalkostnad er over 50.000 kroner behandles politisk.
Frist: 1. april og 1. oktober

Les mer og søk elektronisk på sarpsborg.com

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til medlems- og treningsavgift

Tilskudd gis for medlemmer som ikke har mulighet til å betale for medlems- og/eller treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter. Tilskuddet går ikke til å dekke innkjøp av bekledning, utstyr, deltakelse i turneringer eller treningsleir.

Frister: 1. april og 1. oktober.

Det er laget/foreningen som søker på vegne av medlem/medlemmets familie. Det behøves ingen dokumentasjon for å bekrefte betalingsevne. Laget/organisasjonen står som ansvarlig søker på vegne av deltageren. Det kreves ingen rapportering eller regnskap.

Det kan søkes om å få dekket inntil kr. 3000,- per medlem hvert år.

Les mer og søk elektronisk på sarpsborg.com

Organisasjoner og foreninger
logo
Raskt svar/ Tiltak av ungdom

Er du mellom 13 og 20 år kan du få støtte til ditt kulturprosjekt i ordningen «Raskt Svar». Ungdom som vil gjennomføre tiltaket innenfor en forening kan også søke.

Frist: Det er ingen søknadsfrist, du kan søke når som helst. Du må søke senest en uke før arrangementet skal gjennomføres, og du får svar innen én uke.
Du kan få inntil kr 10 000 i støtte.

Det kan søkes støtte til for eksempel:
Konserter, rusfrie ungdomsarrangementer, utstyr, kurs/talentutvikling, etc.

Les mer og søk elektronisk på sarpsborg.com

Privatpersoner
logo
Kommunalt tilskudd til voksenopplæring i regi av studieforbundene

Godkjente studieforbund som har organisasjonsledd i Sarpsborg kommune eller i regionalt organisasjonsledd av samme forbund kan søke tilskudd. Tiltakene det søkes om støtte til må etter Lov om voksenopplæring ha rett til statstilskudd. (Lov om voksenopplæring §2 og 3).

Frist for å søke ordinært tilskudd: 1.april

Les mer og søk elektronisk på sarpsborg.com

Organisasjoner og foreninger
logo
Tilskudd til integreringsarbeid i regi av lag og foreninger

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Lag og foreninger med adresse i Sarpsborg kan søke om tilskudd til:

• Aktiviteter som foregår i Sarpsborg som stimulerer til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet for innvandrere og øvrig befolkning, aktiviteter som motvirker utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunnet.

• Tiltak som øker muligheten for deltakelse i arbeid eller utdanning

• Forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse.

Innvandrerorganisasjoner hjemmehørende i Sarpsborg kan også søke om driftsstøtte.

Les mer og søk elektronisk på sarpsborg.com

Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Sarpsborg kommunes støtteordninger

S
Mer informasjon om Sarpsborg kommunes legater til utdanning vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Sarpsborg kommunes legater til utdanning.
Ikke spesifisert Sarpsborg
S
Mer informasjon om Sarpsborg kommunes legater til utdanning vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Sarpsborg kommunes legater til utdanning.
Ikke spesifisert Sarpsborg

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post