Trollmidler- støtte til studieopphold i Frankrike

Er du fransklærer? Gjennom Troll-avtalen kan du få støtte til studieopphold i Frankrike. Du kan reise på kurs eller hospitering, eller reise sammen med klassen din slik at elevene kan få anledning til å bli bedre kjent med fransk språk og kultur. Det er også mulig å søke om støtte til gjenbesøk fra en fransk partnerskole!

Ønsker du å etablere et samarbeid med en fransk skole, eller planlegge fremtidig elevutveksling med en eksisterende partner, kan du få støtte til forberedende besøk.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra diku.no

Les mer om Trollmidler- støtte til studieopphold i Frankrike
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (2)
logo
Trollstipend - Individuelt stipend for fransklærere

Fransklærere i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til å delta på etterutdanningskurs i Frankrike eller til å delta på individuelle opplegg, hospitering eller jobbskygging. Studiereisen skal ha en varighet på minimum to dager, eksklusiv reisedager.

Du kan søke individuelt Trollstipend dersom du:

• har formell undervisningskompetanse i fransk
• er ansatt i en undervisningsstilling

Det er én søknadsfrist i året. Søknadsfrist er 15. mars 2023.

Les mer og søk elektronisk på diku.no

Privatpersoner
logo
Trollstipend - Stipend for franskklasser/elevgrupper

Franskklasser i grunnskolen eller videregående skole kan søke om støtte til studieopphold i Frankrike. Studiereisen skal ha en varighet på minimum fem dager. Reisedager kommer i tillegg.

Det er skolen som søker for elevgruppen (ikke elevene selv eller foreldre).

Skolen kan søke på vegne av en elevgruppe på inntil 30 elever. Offentlige og private ungdomsskoler og videregående skoler i Norge kan søke. Elevene må være mellom 14 og 20 år gamle. Tilbudet er først og fremst rettet mot franskgrupper/-klasser, men også andre grupper som skal studere tema innen spesielle fagområder i Frankrike, kan bli tildelt midler. Det kan bare være én gruppe fra samme skole, og elevene skal ha et felles prosjekt.

Det skal være med ledsagende lærere. Antall ledsagende lærere det gis støtte til er avhengig av antall elever:

• to lærere for inntil 20 elever
• tre lærere for 21 til 30 elever

Det kan søkes om stipend til en ekstra lærer eller til annen tilrettelegging dersom det er med én eller
flere elever med særskilte behov.

Det er én søknadsfrist i året. Søknadsfristen er 15. mars 2023.

Les mer og søk elektronisk på diku.no

Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Trollmidler- støtte til studieopphold i Frankrike

T
Mer informasjon om Trollmidler- støtte til studieopphold i Frankrike vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Trollmidler- støtte til studieopphold i Frankrike.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Trollmidler- støtte til studieopphold i Frankrike