Meråker kommunes støtteordninger

Meråker kommune deler ut midler til kultur og til bygging av anlegg til idrett og friluftsliv. Se fanen "Støtteordninger" for mer informasjon.

Les mer om Meråker kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (2)
logo
Kulturmidler

Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen. Årets søknadsfrist blir kunngjort på kommunens kanaler.

Krav til søker:
Kun søkere med organisasjonsnr. kan søke tilskudd til kulturformål hos Meråker kommune. Frivillige lag og foreninger bør prioriteres. I lag og foreninger med underavdelinger er det kun hovedlaget som kan være avsender. Innsendte søknader fra andre enn hovedlaget vil automatisk bli avslått av administrasjonen. Aktiviteten det søkes støtte til skal ha et allmennyttig siktemål, være åpen og inkluderende. Organisasjonen skal ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet. Aktiviteten bør i hovedsak være basert på frivillig innsats.


 

Krav til vedlegg:

detaljert prosjektbeskrivelse som beskriver aktiviteten inkludert målgruppe og måloppnåelse
detaljert budsjett over alle inntekter og utgifter
evt. tidligere prosjekt-/årsregnskap


 

Søknad:
Søknad og vedlegg skal sendes via elektronisk skjema på kommunens hjemmesider.

 

Vedlegg til søknaden:

Revidert årsregnskap for foregående år 

Vedtatt årsmelding for foregående år 

Vedtatt budsjett for inneværende år 

Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler

Det kan søkes om spillemidler til bygging av anlegg til idrett og friluftsliv.


Trøndelag fylkeskommune har stilt krav om et obligatorisk vedlegg, en sjekkliste, som skal følge spillemiddelsøknaden. Denne sjekklisten, og informasjon om søknadsprosessen forøvrig, finnes på trondelagfylke.no

Søker må fylle ut sjekklisten og sende til postmottak@meraker.kommune.no innen søknadsfristen. (Søknadsfrist blir utlyst på kommunens nettsider)

Mer informasjon: anleggsregisteret.no

Meråker kommune ønsker å minne om at å søke spillemidler kan være en langvarig prosess.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post