Adolf Øiens fond

Adolf Øiens Fond er organisert i fire stiftelser med felles administrasjon og kapitalforvaltning, som samlet forvalter verdier for ca. 400 millioner kroner. Vi jobber for å fremme ekteparet Karen og Adolf Øiens ønske om å bidra til økonomisk utdanning, næringsutvikling og allmennyttige formål i Trondheim. Dette gjør vi gjennom å yte kapitaltilskudd til prosjekter med potensial til å skape positive ringvirkninger for byen. Siden 1918 har Adolf Øiens Fond bidratt med ca. 275 millioner kroner til gode formål i Trondheim. 

Våre formål og aktiviteter skal være et supplement til tilbud som skal ivaretas av det offentlige. Beløpene som disponeres skal bevilges til konkretiserte prosjekter, tiltak og aktiviteter, og ikke som bevilgning til mottakers frie disposisjon.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra oienfond.no

Les mer om Adolf Øiens fond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Almennyttige formål

Adolf Øiens fond støtter allmennyttige tiltak.
Vi har siden 1970-tallet gitt donasjoner til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål i Trondheim og omegn.
Mottagere av donasjoner skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antes å ha ringvirkninger for byen og omegn.

Våre navngitte mottakere er:

Røde Kors
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Trondhjems Kunstforening
Svenska Kyrkan
Sanitetsforeningen


Andre ikke navngitte organisasjoner, er også velkommen til å søke støtte.
Våre donasjoner retter seg mot prosjekter og tiltak innenfor helse- og omsorg, barn og eldre, dyrebeskyttelse, kirkelige formål, kultur, kunst, idrett, park og annen utsmykning av byen.
Alle søkere må oppgi organisasjonsnummer.

Styret i stiftelsen fatter vedtak om økonomisk støtte en gang i året.


Søknadsfrist lyses ut på fondets nettside oienfond.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Allmennyttige formål, kunst og kultur

Adolf Øiens Fond for almennyttige formål støtter kunst og kultur.
Herunder kommer studieformål for unge kunstnere, debut- eller presentasjonskonserter til pianister, musikklivet og her særlig orkestral musikk samt yrkespianister over 50 år.
Mottakere av utdelinger fra stiftelsen skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.


Styret i stiftelsen fatter vedtak om økonomisk støtte hvert andre år.

Søknadsfristen lyses ut på fondet nettsider oienfond.no

logo
Etablererstipendet

Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling stiller gjennom Etablererstipendet kapital til rådighet for gründere og innovative prosjekter i Trondheim og omegn.
Etablererstipendet ble innstiftet i 2009, og gjennom våre donasjoner ønsker vi å bidra med kapital til gründervirksomhet og innovative prosjekter som kan bli morgendagens vekstselskaper. Kravet til mottakere er at virksomheten skal være etablert av personer som har fullført en mastergrad innen økonomi og/eller teknologi – primært fra NTNU, og at forretningskonseptet skal ha potensial til å skape ringvirkninger i Trondheimsregionen. FNs bærekraftsmål har prioritering for tildelinger fra Adolf Øiens Fond for Næringsutvikling, og vil bli hensyntatt i behandlingen av søknadene.

Alle søkere må oppgi organisasjonsnummer.

Søknadsfrist lyses ut på fondets nettsider oienfond.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Økonomisk Utdanning

Adolf Øiens Fond for Økonomisk utdanning har som formål å støtte den videre utvikling av en merkantil høyere utdanning på mastergrads nivå eller høyere i økonomisk administrative fag i Trondheim i samsvar med Nasjonalt Råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) sine anbefalinger for utdanningsinstitusjon og fagkrets.
Utdelinger fra stiftelsen skal ytes til NTNU Handelshøyskolen, herunder skolen, lærekrefter, forskning, studenter, alumni så vel som emeriti.
Utdelinger kan skje som tilskudd til driftsrelaterte tiltak, særskilte prosjekter og/eller reisestipender.
Mottakere av utdelinger fra stiftelsen skal ha en slik tilknytning til Trondheim og omegn at tildelinger fra stiftelsen antas å ville få ringvirkninger for byen og omegn.

Alle søknader rettes gjennom NTNU Handelshøyskolen.
Styret i stiftelsen fatter vedtak om økonomisk støtte fortløpende gjennom året.

Søknadsfrist lyses ut på fondets nettsider oienfond.no

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post