Vågan kommunes tilskuddsordninger

Beskrivelse kommer snart — dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.
Les mer om Vågan kommunes tilskuddsordninger
Fakta
Antall stipender
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
Vi ser etter
Utlysing
Ikke spesifisert
Vågan
Støtteordninger (1)
logo
Tilskudd til lag og foreninger

KRITERIER Målsettingen

  • Å styrke fellesskapet og livskvaliteten i lokalmiljøet.
  • Stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv.
  • Å gi alle anledning til å delta i og oppleve kunst og kulturverdier skapt av amatører, og gjennom samarbeid amatører og profesjonelle.

Målgrupper

Aktiviteter og samarbeidsprosjekt som retter seg mot og/eller integrerer  gruppene barn- og ungdom under 18 år og funksjonshemmede vil bli prioritert.

Kriterier

  • Tiltakene/arrangementene må i utgangspunktet være åpen for alle.
  • Laget/foreningen må praktisere ordningen med ledsagerbevis, slik at funksjonshemmede med utstedt ledsagerbevis får ta med ledsager gratis på arrangement i regi av de som mottar støtte. Dette gjelder også ved alle typer arrangementer i kommunens bygg eller i bygg som mottar støtte.
  • Foreningen må ha lokal forankring i kommunen, og ha aktiviteter som kommer innbyggere i Vågan til gode.
  • Søknaden skal inneholde siste godkjente årsmelding og regnskap, budsjett for inneværende år samt beskrivelse av aktivitetene som midlene skal brukes til.

Ledsagerbevis fungerer slik, at når en funksjonshemmet har ledsagerbevis, gis ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangementer.

Saksbehandling

Tilskuddets størrelse avhenger av de årlige kommunale budsjetter. Det er Hovedutvalg for oppvekst, kultur og integrering som vedtar tildeling av kulturmidler.

Tildeling eller avslag kulturmidler blir kunngjort ved brev til søker.

Private / enkeltpersoner
Organisasjoner og foreninger

Aktuelle utlysinger hos Vågan kommunes tilskuddsordninger

Tilskuddsordning for kulturfeltet, lag og foreninger
Ikke spesifisert Vågan

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post