Drangedal kommunes støtteordninger

Drangedal kommune har ulike tilskuddsordninger rettet mot frivillige lag og foreninger innenfor kulturområdet. De har også en kontantkasse til aktiviteter for ungdom og et næringsfond. Se fanen "Støtteordinger" for mer informasjon om hva du kan søke på om du har tilknytning til Drangedal kommune.

Les mer om Drangedal kommunes støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Aktivitetstilskudd

Alle lag og foreninger tilhørende kulturfeltet kan søke tilskudd til aktivitet. Ordningen skal stimulere til aktivitet og i størst mulig grad utadretta virksomhet blant frivillige organisasjoner.

Kriterier for å kunne søke:

-Ordningen gjelder både innadretta og utadretta aktivitet.
-Aktiviteten må høre inn under kulturkontorets virkeområde.
-Tilskudd utbetales i etterkant av tiltakets gjennomføring.

Ordningen har to søknadsfrister pr. år: 1. mars og 1. september.

Les mer om ordningen og last ned søknadsskjema på drangedal.kommune.no

Privatpersoner
logo
Spillemidler

Det er mulig å søke om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, helsesportsanlegg, ombygging til handikapriktige anlegg og regionale og lokale kulturbygg.

Krav i forbindelse med tildeling av spillemidler er satt av Kulturdepartementet.

Les mer om tilskuddsordningen på kommunens nettsider:

www.drangedal.kommune.no

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Kontingentkassa

Drangedal kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa. Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom. Ordningen administreres av kultursjefen.  

Om ordningen 

For hvem: Barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av lavinntektsproblematikk og har bostedsadresse i Drangedal.  

Hva gis det støtte til: Kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge fra lavinntektsfamilier kan delta på organiserte fritidsaktiviteter. Hvor mye: Inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person per år som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer.  

Hvem kan søke? Barn/ungdom kan søke selv, men også foresatte eller hjelpeinstanser kan hjelpe barnet/ungdommen til å søke. Barn/ungdom må ha bostedsadresse i Drangedal.  

Krav til søknaden: Søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende.

Søknadsskjema for kontingentkassa finner du under tema"søknadsskjema" og "kultur" på www.drangedal.kommune.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Drangedal næringsfond

Drangedal næringsfond er et samarbeid mellom Drangedal kommune og Drangedal Sparebank. Fondet skal ha som formål å fremme nyskaping i næringslivet i Drangedal, med nye og varige arbeidsplasser som mål.

Ta kontakt med Tone Størseth for mer info om hvordan du skal gå frem for å søke. 

E-post: tone.storseth@drangedal.kommune.no 
Mobil: 482 42 411

Bedrifter og næringsliv

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Drangedal kommunes støtteordninger