Våler kommunes (i Østfold) legat og støtteordninger

Våler kommune i Østfold tilbyr sine innbyggere forskjellige legat og tilskuddsordninger. Under fanen "Støtteordninger" finner du en oversikt over hva du kan søke på om du har tilknytning til Våler kommune.

Les mer om Våler kommunes (i Østfold) legat og støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (4)
logo
Våler kommunes stiftelse verdig trengende

Stiftelsens formål er å hjelpe verdig trengende i Våler kommune. Med verdige trengende forstås syke eller funksjonshemmede uten egne midler. Midlene skal benyttes til tjenester, medisiner eller avlastning av forskjellig slag. Videre til ansaffelse av utstyr og hygge for de trengende.

Styret i stiftelsen skal vurdere innkomne søknader eller fordeler selv midlene på eget initiativ til ulike prosjekter. Styret skal bestå av 5 medlemmer oppnevnt at kommunestyret i Våler kommune.

For å søke om midler fra "Våler kommunes stiftelse for verdig trengende" kan du sende en søknad til:

Våler kommune, Kjosveien 1, 1592 Våler - merk konvolutten med "søknad til Våler kommunes stiftelse for verdig trengende"
Epost: postmottak@valer.kommune.no - merk eposten med "søknad til Våler kommunes stiftelse for verdig trengende"

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Driftsstøtte til lag- og foreninger

Våler kommune gir driftsstøtte til lag og foreninger, fortrinnsvis til barn og unge, pensjonister og foreninger som driver en kulturaktivitet. Driftsstøtte tildeles som grunnstøtte og medlemsstøtte. Medlemsstøtte er begrenset til lag som driver aktivitet for barn/unge under 20 år. Søknadsfrist er hvert år 1.april


Søknad
Søknad sendes til:

postmottak@valer.kommune.no

Søknaden merkes med "Driftsstøtte lag- og foreninger".

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Kulturstøtte til enkeltforetak

Kulturstøtte kan tildeles til enkeltforetak som: arrangement, innkjøp, gavepremier, kursavgift og lignende. Tilskudd til enkelttiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan søkes gjennom hele året.

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
logo
Spillemidler/Nærmiljøtilskudd

Søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.


Søknad leveres elektronisk gjennom nettstedet: anleggsregisteret.no


Søknadsfrist er 1.oktober hvert år

Organisasjoner og foreninger

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Våler kommunes (i Østfold) legat og støtteordninger