Norges Blindeforbunds Forskningsfond

Enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner kan tildeles støtte til øyeforskning, forsknings-/utviklingsarbeid.

Les mer om Norges Blindeforbunds Forskningsfond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Vi er en organisasjon med cirka 320 ansatte og 8300 medlemmer
Støtteordninger (1)
logo
Norges Blindeforbunds Forskningsfond

Enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner kan tildeles støtte til øyeforskning, forsknings-/utviklingsarbeid innenfor følgende områder:

• forebyggende tiltak mot svekkelse av syn eller synstap.
• arbeid for å fremme nye og mer effektive behandlingsformer for personer med synstap.
• utredning av synshemmedes livssituasjon og hvorledes synstapet endrer den enkeltes livssituasjon.
• stimulering til utvikling og bruk av nye hjelpemidler som bedrer og utvider den synshemmedes funksjonsgrad.
• undersøkelse av muligheter for nye rehabiliteringsformer for synshemmede.
 

Norges Blindeforbunds sentralstyre er styre for forskningsfondet. Sentralstyret avgjør søknader om støtte fra forskningsfondet etter innstilling fra et fagråd. Fagrådet oppnevnes av sentralstyret.

Søknadsfrist: 1. september. (Som en overgangsordning i 2023 kan søkere sende inn søknader også innen 1. mars, som var den gamle fristen. Det må da begrunnes hvorfor det er for lenge å vente til 1. september. Slike søknader vil bli vurdert særskilt. Det oppfordres til å vente til den ordinære søkerrunden dersom mulig.)

Søknaden sendes per post eller epost til:
Norges Blindeforbund
v/ forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo

E-post: forskningsoknad@blindeforbundet.no

Mer informasjon og søknadsmal finner du her: https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/forskning-pa-oyehelse-og-synshemninger

Bedrifter og næringsliv
Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norges Blindeforbunds Forskningsfond