Norsk senter for folkemusikk og folkedans støtteordninger

Norsk senter for folkemusikk og folkedans er et ledende kompetansesenter for folkemusikk og folkedans, og vi arbeider for å fremme, verne, og videreføre norske folkemusikk- og folkedanstradisjoner.

Formålet med støtteordningene er å stimulere til aktiviteter som skaper, formidler, bevarer, dokumenterer og tilgjengeliggjør folkemusikk og folkedans som et tradisjonsrikt og nyskapende kulturuttrykk.
 
Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no. Informasjon er hentet fra folkemusikkogfolkedans.no

Les mer om Norsk senter for folkemusikk og folkedans støtteordninger
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Utlysing
Utlysing
Ikke spesifisert
Støtteordninger (2)
logo
Små og raske midler

Ordningen er en prosjektstøtte, og rettes mot mange typer enkelttiltak som kan ha langsiktig og/eller viktig virkning for den norske folkemusikken og folkedansen. Støtten kan gis som hovedfinansiering, medfinansiering eller delfinansiering av et relevant prosjekt. Støtteordningen skal primært dekke områder som ikke dekkes av andre innenfor formålet. 

«Små og raske»-ordningen behandler søknader om støtte på opptil 15 000 kr. For beløp fra 15 001 til 50 000 kr skal det benyttes ordningen «Prosjektmidler».

Lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter, offentlig sektor eller enkeltpersoner som ønsker å gjennomføre prosjekter som er relevante for formålet med denne støtteordningen, kan søke.

Les mer og send inn søknad på folkemusikkogfolkedans.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner
logo
Prosjektmidler

Ordningen er en prosjektstøtte, og rettes mot mange typer enkelttiltak som kan ha langsiktig og/eller viktig virkning for den norske folkemusikken og folkedansen. Støtten kan gis som hovedfinansiering, medfinansiering eller delfinansiering av et relevant prosjekt. Støtteordningen skal primært dekke områder som ikke dekkes av andre innenfor formålet.

Det kan søkes om beløp fra 15 001 til 50 000 kr. For beløp opptil 15 000 kr skal det benyttes ordningen «Små og raske».

Lag, foreninger, organisasjoner, virksomheter, offentlig sektor eller enkeltpersoner som ønsker å gjennomføre prosjekter som er relevante for formålet med denne støtteordningen, kan søke.

Les mer og send inn søknad på folkemusikkogfolkedans.no

Organisasjoner og foreninger
Privatpersoner

Aktuelle utlysinger hos Norsk senter for folkemusikk og folkedans støtteordninger

N
Mer informasjon om Små og rakse midler vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Små og raske midler. 
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Norsk senter for folkemusikk og folkedans støtteordninger