Et legat er en økonomisk gave (en pengegave) som utdeles til personer som oppfyller bestemte kriterier. Det finnes legater for mange ulike formål, for eksempel utdanningsstipender, stipender for ungdom eller støtte til livsopphold for eneforsørgere eller vanskeligstilte. Det finnes også mange legater for kunstnere, musikere og idrettsutøvere m.m.

 

Ved opprettelsen av et legat blir en formuesverdi stilt til rådighet for et bestemt formål. Denne formuesverdi kan være gitt av en giver ved testament, gave m. m. Renteinntektene, som denne formuesverdien gir, vil være grunnlaget for det beløpet som kan deles ut til det formålet. Noen legater har flere utdelinger hver år, mens andre har utdelinger sjeldenere.

 

Hvordan blir et legat til?

Et legat kan for eksempel opprettes ved at en person testamenterer en sum med penger til et bestemt formål. Det opprettes så et styre som får i oppgave å forvalte disse pengene og fordele midlene etter forhåndsbestemte kriterier. Pengene investeres gjerne i fond eller aksjer med lav risiko, og det er den løpende avkastningen som fordeles mellom verdige søkere.