H

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Stiftelsen deler ut kvalifiserings- eller avslutningsstipend for doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen.

 

Les mer om Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (1)
logo
Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Stipendene tildeles kvalifiserte kandidater som etter avsluttet høyere eksamen ønsker å innlede/avslutte en forskerutdanning.

Stipendene skal i tråd med oppretters ønske tildeles «evnerike, flittige og helt ut bra unge menn eller kvinner.»

Iht legatets vedtekter skal stipendene gis som økonomisk støtte til dem som ikke har evne til å selv eller ved hjelp av sine foreldre betale for sin videre utdannelse. Fortrinnsrett kan gis til dokumentert økonomisk situasjon dersom søkerne for øvrig står likt.

Legatet gir stipend på inntil NOK 80.000. For å være kvalifisert til et slik stipend, må søker være fast ansatt i minimum 50 % stipendiatstilling enten ved UiO eller Veterinærhøgskolen. 

 Stipendene tildeles etter følgende rulleringsordning annethvert år mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen:

Gruppe 1:        Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teologiske fakultet.

Gruppe 2:        Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Veterinærhøgskolen.

Se mer på UNIFOR.no

 

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

H
Kvalifiserings- eller avslutningsstipend for doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen.
31.12.2030

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat