Utlysing

Willy Brandt-stiftelsens stipendordning Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen

Beskrivelse

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen arbeider for å fremme gjensidig kunnskap om samfunn, kultur og språk i Norge og Tyskland.

Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen kan gi støtte til norsk-tyske prosjekter som bidrar til å styrke de norsk-tyske forbindelsene gjennom etablering av et regelmessig samarbeid mellom personer, institusjoner eller virksomheter. Prosjekter det søkes støtte til bør være relevante i en bilateral, tysk-norsk, sammenheng og ha som målsetting å fremme det norsk-tyske samarbeidet på sitt felt / fagområde.

Søknadsinformasjon

Søknaden må inneholde en beskrivelse av det planlagte prosjektet, en fremdriftsplan, en finansieringsplan samt søkerens/søkernes CV.

Tanken om et nært og langsiktig bilateralt norsk-tysk samarbeid står sentralt blant kriteriene for å få støtte, og søknaden bør derfor også inneholde en beskrivelse av hvordan prosjektet kan danne grunnlaget for et langsiktig norsk-tysk samarbeid.

Når det gjelder støtte til utdanning: Stiftelsen kan gi støtte til forskningsprosjekter som er del av et diplom-, master- eller doktorarbeid dersom arbeidet bidrar til å øke samarbeidet mellom institutter e.l. Merk at stiftelsen ikke gir støtte til utvekslingsopphold under et studium. Det gjøres oppmerksom på at stiftelsen ikke tildeler støtte til enkelte skoleelever, men til skolene. Også for utveksling mellom skoleklasser bør gjensidighetsaspektet stå sentralt.

Søknadsfristene er 30. mars og 30. september hvert år.

Ta kontakt via info@willy-brandt-stiftelsen.no for søknadsskjema og mer informasjon.

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen