Utlysing

Mediestipendet Tro & Medier stipendfond

Beskrivelse

Siden 60-tallet har vi gitt ut mediestipend for å prege mediebildet med kristen tro og gode verdier. I 2019 feiret vi 50 år med mediestipend. Det feiret vi med en fornyelse av stipendet.

Tro & Mediers mediestipend skal bidra til kristen tro og gode verdier i mediehverdagen, i tråd med Tro & Mediers formål, basis og strategi. Stipendet er delt i Produksjonsstipend og Forkskningsstipend


Produksjonsstipend - inkl
 innhold i sosiale medier

Vi ønsker at stipendet skal bidra til at vi får flere programmer på TV, radio eller nett. Det vil kunne gis stipend til idéutvikling, produksjon av piloter og til selve produksjonen.

Produksjoner med mål om å komme i allmenne medier eller nyskapende innhold i sosiale medier blir prioritert.


Forskningsstipend

Tro & Mediers forskningsstipend blir gitt til forskning innen medier, kommunikasjon, journalistikk eller andre relevante fagområder.
Stipendet kan bli brukt som delfinansiering av et doktorgradsprogram, og det kan brukes i Norge eller i utlandet. Vi vil særlig oppfordre personer som ønsker å fordype seg i temaer som barn/medier og medier/livssyn, til å søke.

Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Kontaktpersoner
Jarle Haugland, daglig leder i Tro & Medier
jarle@troogmedier.no
901 41 732  

Simen Søvik, kommunikasjonsleder i Tro & Medier
simen@troogmedier.no
473 42 155

Om giveren

Tro & Medier er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider for kristen tro og gode verdier i mediehverdagen.

Les mer om Tro & Medier stipendfond

Søknadsinformasjon

FORMÅL

Tro & Mediers mediestipend skal bidra til kristen tro og gode verdier i mediehverdagen, i tråd med T&Ms formål, basis og strategi. 

VILKÅR

Vilkår for Tro & Mediers støtte er at stipendiaten er forpliktet på organisasjonens basis slik den er beskrevet i vedtektene: «Tro & Mediers er en evangelisk virksomhet med basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen.» 

Tro & Medier må som hovedregel behandle søknaden før prosjektet starter. Rapport sendesTro & Medier uoppfordret innen en måned etter utført prosjekt. 

Det er en forutsetning at tildelte stipend skal brukes i løpet av ett år etter tildelingen. Bevilget stipend kan ikke brukes til andre formål enn det stipendet er gitt til.Tro & Medier er ikke økonomisk ansvarlig for stipendiaten utover stipendbeløpet. 

UTLYSING 

Styret iTro & Medier utlyser stipend en gang årlig. Søknadsfrist er 31. mars. I tillegg kan styret i Tro & Medier ved spesielle tilfeller dele ut stipendmidler utenom ordinær søknadsfrist. 

VURDERINGSKRITERIER 

Det blir gitt prioritet til søkere med aktiv tilknytning til Den norske kirke eller en av våre medlemsorganisasjoner. 

Styret vil ved tildeling måtte vurdere stipendsøkerne i forhold til antall søkere fra en spesiell kirke/organisasjon/institusjon og søke en viss fordeling om forutsetningene ellers er like. 

Søknader som (1) bidrar til forskning innenfor sentrale felt iTro & Mediers arbeid eller (2) bidrar til nyskapende innhold i mediene vil bli prioritert. 

Stipendet tildeles i utgangspunktet til arbeid i Norge, men søknader som har et internasjonalt siktemål i tråd med Tro & Mediers strategi, kan også vurderes. 

Det vil også bli tatt hensyn til om søkeren har andre muligheter for å få finansiert sitt prosjekt. Fullstendig finansieringsplan må legges ved søknaden. 

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere utlysinger
Vis alle 415 aktuelle utlysinger

Fakta om Tro & Medier stipendfond