Utlysing

Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat

Søknadsfrist : 31.12.2030

Beskrivelse

Kvalifiserings- eller avslutningsstipend for doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen.

Stipendene tildeles kvalifiserte kandidater som etter avsluttet høyere eksamen ønsker å innlede/avslutte en forskerutdanning.

Stipendene skal i tråd med oppretters ønske tildeles «evnerike, flittige og helt ut bra unge menn eller kvinner.»

Iht legatets vedtekter skal stipendene gis som økonomisk støtte til dem som ikke har evne til å selv eller ved hjelp av sine foreldre betale for sin videre utdannelse. Fortrinnsrett kan gis til dokumentert økonomisk situasjon dersom søkerne for øvrig står likt.

Legatet gir stipend på inntil NOK 80.000. For å være kvalifisert til et slik stipend, må søker være fast ansatt i minimum 50 % stipendiatstilling enten ved UiO eller Veterinærhøgskolen. 

 Stipendene tildeles etter følgende rulleringsordning annethvert år mellom fakultetene ved Universitetet i Oslo og Veterinærhøgskolen:

Gruppe 1:        Det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det teologiske fakultet.

Gruppe 2:        Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (kun botanikk), Det juridiske fakultet, Det medisinske fakultet og Veterinærhøgskolen.

Se mer på UNIFOR.no

 

Om giveren

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist 15. oktober

Søknader sendes inn gjennom UNIFORs søknadsportal.

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

Søknadsfrist : 31.12.2030

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 119 aktuelle utlysinger

Fakta om Høyesterettsadvokat Per Ryghs legat