Lærlingefondet for håndverk og industri

Vi hjelper deg med å gjøre læretiden bedre!
Om støtteordningen

Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og i tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres.

Fondet har som formål å gi individuelle tilskudd til lærlinger. Støtte kan også gis til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring – og til å heve det faglige nivå.

Til deg som lærling:

  • Tilskuddet skal bidra positivt til en best mulig opplæring for deg.
  • Du kan søke tilskudd til innkjøp av nødvendig verktøy, arbeidstøy, læremidler, kompetanseheving, materialer til svenneprøve eller tilsvarende.
  • Det er også mulig å søke om direkte bistand slik at nødvendig lønnsarbeid ved siden av opplæringen kan reduseres.
  • Hvordan stipendet tenkes brukt og hvordan det kan ha påvirkning på opplæringen beskrives i søknaden (eget søkeskjema) og må bekreftes av den opplæringsansvarlige

Andre tiltak:

  • Eksempel: Utstillinger hvor lærlinger/elever er involvert, utdanningsmesser, utdanningsprosjekter for lærlinger, tilskudd til materiell/kurs/opplæringsarrangementer for opplæringskontor eller lignende.

 

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Kontaktperson
Kommunikasjonssjef
Om Lærlingefondet for håndverk og industri

Lærlingefondet er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Håndverks- og Industriforening.

Fondet har som formål å gi individuelle tilskudd til lærlinger. Støtte kan også gis til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring - og til å heve det faglige nivået.

Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres


Søknad finner du på Lærlingefondet for håndverk og industri sine hjemmesider - her

Om Lærlingefondet for håndverk og industri

Lærlingefondet er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Håndverks- og Industriforening.

Fondet har som formål å gi individuelle tilskudd til lærlinger. Støtte kan også gis til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring - og til å heve det faglige nivået.

Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres


Søknad finner du på Lærlingefondet for håndverk og industri sine hjemmesider - her