Michael Width Endresens fond for Handel og Håndverk på Sunnmøre og Ålesund

Å yte støtte til unge, evnerike og ubemidlede personer med tilknytning til Sunnmøre som ønsker utdannelse i inn- og utland innen handel og / eller håndverk.
Om støtteordningen

Det meste av overnevntes fonds avkastning kan anvendes til utdeling av reisestipend til benyttelse i inn- og utland for unge, evnerike, ubemidlede kvinner og menn med tilknytning til Sunnmøre, til utdannelse innen handel og eller håndverk.

Stipendet vil eventuelt kunne innvilges etter vurdering på grunnlag av opplysninger i mottatt søknad. Stipendets størrelse fastsettes av styret for hvert enkelt tilfelle etter det konkrete behov.
Som hovedregel er det bare søknader fra enkeltpersoner som kan danne grunnlag for stipendtildeling.

TA GJERNE KONTAKT VED SPØRSMÅL:
Næringsforeningen – Ålesundregionen
v/ Rådgiver Malin N. Førde
Notenesgt. 1, 6002 Ålesund

Telefon: 70 11 65 20
E-post: post@aalesund-chamber.no

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
logo
Michael Width Endresens fond for Handel og Håndverk på Sunnmøre og Ålesund
Det meste av overnevntes fonds avkastning kan anvendes til utdeling av reisestipend til benyttelse i inn- og utland for unge, evnerike, ubemidlede kvinner og menn med tilknytning til Sunnmøre, til utdannelse innen handel og eller håndverk. Stipendet vil eventuelt kunne innvilges etter vurdering på grunnlag av opplysninger i mottatt søknad. Stipendets størrelse fastsettes av styret for hvert enkelt tilfelle etter det konkrete behov.Som hovedregel er det bare søknader fra enkeltpersoner som kan danne grunnlag for stipendtildeling.
Les mer
Om Michael Width Endresens Fond for Handel og Håndverk

Det meste av overnevntes fonds avkastning kan anvendes til utdeling av reisestipend til benyttelse i inn- og utland for unge, evnerike, ubemidlede kvinner og menn med tilknytning til Sunnmøre, til utdannelse innen handel og eller håndverk.

Stipendet vil eventuelt kunne innvilges etter vurdering på grunnlag av opplysninger i mottatt søknad. Stipendets størrelse fastsettes av styret for hvert enkelt tilfelle etter det konkrete behov.
Som hovedregel er det bare søknader fra enkeltpersoner som kan danne grunnlag for stipendtildeling.

Formål:

Å yte støtte til unge, evnerike og ubemidlede personer med tilknytning til Sunnmøre som ønsker utdannelse i inn- og utland innen handel og/eller håndverk.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!
Næringsforeningen – Ålesundregionen
v/ Rådgiver Malin N. Førde
Notenesgt. 1, 6002 Ålesund

Telefon: 70 11 65 20
E-post: post@aalesund-chamber.no