Anthonstiftelsens utdanningsstipend VGS

Anthonstiftelsen deler hvert år ut rundt 200 stipender til ungdom
Stipend
Hvem kan søke?
Geografisk betinget?
Om støtteordningen

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ca 200 stipender til ungdom blant annet gjennom utvalgte videregående skoler i Oslo. 

Anthonstiftelsen har delt ut disse stipendene i mange år, for å gi en positiv oppmerksomhet til elever med minoritetsspråklig bakgrunn som viser et ønske og en vilje til å gjennomføre utdanning, og som kan være en god rollemodell for andre. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående / høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist annonseres på Anthonstiftelsen.no og utlysningen publiseres her når det åpnes for innsending av søknader via partnerskolene.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
logo
Persbråten VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Kuben VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Foss VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Hellerud VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Ulsrud VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Bjørnholt VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Etterstad VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Hersleb VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Holtet VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Stovner VGS - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for, og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Alnaskolen - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut totalt flere millioner kroner i stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå og fra med 2019 har vi også delt ut stipender gjennom Tøyenakademiet og Alnaskolen. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Målgruppe: Barn og unge under 26 år.   
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Tøyenakademiet - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut totalt flere millioner kroner i stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå og fra med 2019 har vi også delt ut stipender gjennom Tøyenakademiet og Alnaskolen. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn. Målgruppe: Barn og unge under 26 år.   
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
OsloMet - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til studenter med minoritetsspråklig bakgrunn på universitetsnivå. Tilbudet er avgrenset til studenter med opprinnelse fra land utenfor Vest-Europa og Nord-Amerika. Søker må være folkeregistrert i Norge. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og studenter som kan være positive forbilder for barn og unge med minoritetsbakgrunn. Tilbudet gjelder: Bachelor 2. år (fullført 60 sp. og 1. års praksis ved følgende studier:- Bachelorstudium i journalistikk- Bachelorstudium - Barnehagelærer (kun heltid)- Grunnskolelærerutdanning 1-7, (2. år av utdanningen)- Grunnskolelærerutdanning 5-10 (2. år av utdanningen)- Bachelorstudium i barnevern (kun heltid) - Bachelorstudium i sosialt arbeid Masterstudenter ved følgende studier: - Masterstudium i barnehagepedagogikk- Barnevern (Master sosialfag)- Familiebehandling (master sosialfag)- Sosialt arbeid (master sosialfag)- Grunnskolelærerutdanning 1-7, (4.& 5. år av utdanningen)- Grunnskolelærerutdanning 5-10 (4. & 5. år av utdanningen) Hvis du ikke tilhører én av disse studiene, vil Anthonstiftelsen dessverre ikke kunne vurdere din søknad. Søknadsfrist: 18.10.2023 kl. 23.59 - Det vil ikke være mulig å laste opp søknad etter dette tidspunktet. Stipendets størrelse er: Bachelornivå: 20 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling Masternivå: 25 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling NB! Når du sender inn søknaden, må du også bekrefte at to referanser fyller ut skjema som kan lastes ned på denne linken: https://stipendportalen.no/anthonstiftelsen_referanseskjema. Referanseperson må sende utfylt skjema på epost til post@anthonstiftelsen.no, forklaring står i referanseskjemaet. Referansepersoner trenger ikke å signere med underskrift i tilfeller der den sendes fra en relevant jobbmail.  Det er den enkelte søker sitt ansvar å følge opp at referansepersonene har skrevet og sendt referanse, om søknaden ikke er komplett med to referanser innen fristen vil søknaden ikke bli vurdert.   Ofte stilte spørsmål:  - Er stipendordningen et samarbeid med Lånekassen? Svar: Nei, stipendordningen er et initiativ fra Anthonstiftelsen og involverer hverken Lånekassen eller andre instanser. - Må jeg tilbakebetale deler av beløpet dersom min søknad blir innvilget? Svar: Nei, i motsetning til lån vil et stipend ikke komme med krav om tilbakebetaling eller lignende.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Landsforeningen for barnevernsbarn - Anthonstipendet 2023
Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn.  Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer. Kriterier: 1.    Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres) 2.    Øvre aldersgrense er 25 år 3.    Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet 4.    Det velges stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling kjønn og bosted og type utdanning 5.    Søker må være medlem i Landsforeningen for barnevernsbarn (Gratis) - Registrering kan enkelt gjøres på følgende link: https://barnevernsbarna.no/bli-medlem/ 6.    Søker må gå på videregående skole, folkehøyskole eller ta høyere utdanning. Søkerne får utebtalt hele summen med en gang. Det forutsettes at søker er aktiv student/elev i hele skoleåret.
Frist 18.10.2023
Les mer
logo
Årets rollemodell 2023
Vi vet at det finnes mange gode rollemodeller blant organisasjonene vi er med og støtter. I denne stipendordningen trenger vi hjelp til å finne kandidater dere mener fortjener den gjeve tittelen "Årets rollemodell"! Kandidater behøver ikke være tilknyttet eget virke.  Om du kjenner noen mellom 16 og 25 år med evne og vilje til å være en god rollemodeller for andre unge, er dette kandidaten vi ønsker å vite mer om. Vi er særlig nysgjerrig på kandidatens bidrag i lokalmiljø og relevante arenaer, samt ønske om å ta utdannelse.   NB. Dette er en lukket stipendordning.
Frist 23.11.2023
Les mer
Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående / høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn
Kontaktpersoner
Prosjektkoordinator
Andre støtteordninger fra Anthonstiftelsen
logo
Anthonstiftelsens aktivitetsstøtte

Anthonstiftelsen deler hvert år ut flere millioner kroner til ulike aktiviteter / tiltak / prosjekter som har barn og unge som hovedmålgruppe.  

 

Hvem kan søke:

  • Registrerte organisasjoner/foreninger/stiftelser/sosiale entrepenører

  • Privat virksomhet med ideelt formål (ikke privatpersoner)
  • Aktiviteter der barn og unge er primær målgruppe

  • Stiftelsen har et landsdekkende nedslagsfelt

 

Vi støtter ikke:

  • kommersielle virksomheter (må i tilfelle gå i samarbeid med en ideell virksomhet / organisasjon, og der den ideelle virksomheten er søker)

  • prosjekter som allerede er ferdigstilt

  • religiøse formål (aktiviteter kan drives av religiøse organisasjoner, men vi støtter ikke forkynnende virksomhet)

  • privatpersoner

  • prosjekter som gjennomføres i utlandet

 

Hvor mye kan søkes om?

Anthonstiftelsen støtter fra kr 10 000 til maksimalt kr 600 000 per år.

Vi støtter hovedsakelig tiltak for ett år av gangen fra tildelingstidspunktet. Fra og med 2020 åpnet vi for å kunne inngå et forpliktende samarbeid av flere års varighet, der stiftelsen vil kunne bidra med finansiering, rådgivning og kompetanse i avtaleperioden. 

 

Når er søknadsfristen? 

Søknadsfrist annonseres på Anthonstiftelsen.no og utlysningen publiseres her når det åpnes for innsending av søknader.

Organisasjoner og foreninger
logo
Anthonstipendet - til studenter ved OsloMet

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå.

Søker må være folkeregistrert i Norge.

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Tilbudet gjelder bachelor-studenter ved følgende studier:

2. år bachelor (fullført 60 sp. og 1. års praksis):

- Bachelorstudium i journalistikk
- Bachelorstudium - Barnehagelærer (kun heltid)
- Grunnskolelærerutdanning 1-7
Grunnskolelærerutdanning 5-10
- Bachelorstudium i barnevern (kun heltid)
- Bachelorstudium i sosialt arbeid

og masterstudenter med minoritetsbakgrunn ved følgende studier:

- Masterstudium i barnehagepedagogikk
- Barnevern (Master sosialfag)
- Familiebehandling (master sosialfag)
- Sosialt arbeid (master sosialfag)

Hvis du ikke tilhører èn av disse studiene, vil Anthonstiftelsen dessverre ikke kunne vurdere din søknad.

Stipendets størrelse er: 

Bachelornivå: 20 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

Masternivå: 25 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist annonseres på Anthonstiftelsen.no og utlysningen publiseres her når det åpnes for innsending av søknader.

Private / enkeltpersoner
logo
Anthonstipendet - til ungdom i Landsforeningen for barnevernsbarn

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn. 

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer.

Kriterier:

1.    Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres)

2.    Øvre aldersgrense er 25 år

3.    Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet

4.    Det velges stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling kjønn og bosted og type utdanning

Søkerne får utebtalt hele summen med en gang. Det forutsettes at søker er aktiv student/elev i hele skoleåret.

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist annonseres på Anthonstiftelsen.no og utlysningen publiseres her når det åpnes for innsending av søknader.

Private / enkeltpersoner
Om Anthonstiftelsen

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått.