H.P. Petersens Legats stipend

Stipend
Hvem kan søke?
Utdanningsnivå
Bachelorgrad eller tilsvarende
Mastergrad eller høyere
Om støtteordningen

H.P.Petersens Legat ble opprettet i 1969 av Wilfred Petersen, sammen med brødrene Astolf og Leo.

Første utdeling ble gjort i 1971.

Brødrene var særlig opptatt av å gi stipend til personer som hadde vært ute i jobb og som valgte
videre høyere utdanning, eller personer med håndverksutdannelse som gikk videre til en
praktisk høyere utdanning.

Etter dagens utdannings- og studiestruktur vurderes legatets formål å være spesielt rettet mot å
støtte personer som har en praktisk videregående utdanning med fagbrev, og deretter velger å
gjennomføre en høyere utdanning til bachelor eller master innen samsvarende praktisk retning. Eksempler på praktisk høyere utdanning kan være studier til lege, ingeniør eller arkitekt.

Det gis normalt ikke støtte til studenter i første og siste studieår. Søkere med en
praktisk grunnutdanning blir prioritert.

Utdeling og størrelsen på det enkelte stipend er avhengig av årlig avkastning av grunnkapitalen og
antall tildelte søkere. Det betyr at tildelte beløp kan variere fra år til år.

Stipend utbetales kun en gang til samme person.

Ved vurdering av søknader legges det vekt på ovenstående kriterier, samt en godt utfylt søknad som
også viser engasjement og målbevisst arbeid i og utenfor skole.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
Vi har ingen registrerte utlysninger for denne støtteordningen. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Om H.P. Petersens Legat

H.P.Petersens Legat ble opprettet i 1969 av Wilfred Petersen, sammen med brødrene Astolf og Leo.

Første utdeling ble gjort i 1971.

Brødrene var særlig opptatt av å gi stipend til personer som hadde vært ute i jobb og som valgte videre høyere utdanning, eller personer med håndverksutdannelse som gikk videre til en praktisk høyere utdanning.