Økonomisk støtte til utdannelse for ungdom med epilepsi

Hvem kan søke?
Antall utdelinger
5 (varierer)
Om støtteordningen

Kari Thrane-Steens stiftelse gir økonomisk støtte til utdannelse for ungdom med epilepsi.

Utdanningsstipendet deles ut hvert år til ungdom som er mellom 17 og 30 år.

Normalt gis det støtte til fire eller fem søkere som er i gang med eller planlegger utdannelse utover fullført VG1. Det er også mulig å søke om et pauseår på folkehøyskole. Søkere får vanligvis svar i løpet av mai måned. Et typisk stipend pleier å være på 40 - 50 000 kroner, men det er fullt mulig å søke om både mindre og større beløp. 

For at styret skal ha et godt grunnlag for å vurdere søknaden, anbefales det at du som søker gir en god beskrivelse av deg selv og dine fremtidsplaner. Vi vil også gjerne høre om hvordan epilepsien har påvirket hverdagen din, og hvordan et stipend kan være til hjelp for at du skal få fullført utdanningsløpet ditt.

Ved siden av selve søknaden, skal det fylles ut et obligatorisk helseopplysningsskjema. Vi vil også trenge bekreftelse på opptak fra skolen/studiestedet. Dette kan vedlegges søknaden, eller ettersendes dersom opptaket ikke er avklart på søketidspunktet. Å søke uten bekreftet opptak vil ikke påvirke sjansen til å få søknaden innvilget, men vi må ha bekreftelsen tilsendt før vi kan utbetale pengene. 

Det er fullt mulig å søke om stipend flere ganger gjennom studieløpet, men vanligvis er det langt flere søknader enn vi kan innvilge, og vi prioriterer søkere som ikke har mottatt støtte tidligere.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
logo
Økonomisk støtte til utdannelse for ungdom med epilepsi
Kari Thrane-Steens stiftelse gir økonimisk støtte til utdanning for ungdom med epilepsi.  Utdanningsstipendet deles ut hvert år til personer mellom 17 og 30 år.  Søknadsfrist er 1. mai.  Stipendet kan gå til utdanning som er høyere enn VG1. Det er også mulig å søke om støtte til et pauseår på folkehøyskole. Et typisk stipend pleier å være på 40 - 50.000 kroner, men det er mulig å søke både høyere og lavere beløp. Søkere får vanligvis svar innen utgangen av mai.  I søknaden vil du bli bedt om personalia og informasjon om utdanningsplaner og hvordan pengene er tenkt brukt. Skjemaet har også spørsmål om din epilepsi og helsesituasjon. For at styret skal ha et godt grunnlag for å vurdere søknaden din, anbefales du å legge ved et søknadsbrev med mer utfyllende informasjon om deg selv, epilepsien og dine fremtidsplaner. Det vi ønsker å forstå er hvordan epilepsien påvirker hverdagen og utdanningssituasjonen din, og hvordan et stipend kan hjelpe deg å fullføre utdanningsløpet.  Vi trenger også bekreftelse på opptak fra skolen/studiestedet. Dette kan lastes opp i selve søknaden, eller ettersendes dersom opptak ikke er avklart på søketidspunktet. Å søke uten bekreftet opptak påvirker ikke sjansen til å få søknaden innvilget, men vi må ha bekreftelsen tilsendt før vi kan utbetale pengene.  Det er fullt mulig å søke om stipend flere ganger gjennom studieløpet, men vanligvis får vi langt flere søknader enn vi kan innvilge, og vi prioriterer søkere som ikke har mottatt støtte tidligere. 
Frist 01.05.2023
Les mer
Kontaktpersoner
Om Kari Thrane-Steens stiftelse

Kari Thrane-Steens Stiftelse gir økonomisk støtte til utdannelse for ungdom med epilepsi.

Stiftelsens utdanningsstipend deles ut hvert år til ungdom som er mellom 17 og 30 år og som planlegger utdannelse utover fullført VG1. Det gis stipend til både fullføring av videregående, til universitets-/høyskolestudier og til opphold på folkehøyskole. 

I Stiftelsen er vi opptatt av å fremme selvstendighet blant unge mennesker, og vi oppfordrer søkere til å skrive litt om seg selv og sin livssituasjon, slik av vi forstår hvordan stipendet kan komme til nytte for deg.