Anthonstipendet - til ungdom i Landsforeningen for barnevernsbarn

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn
Stipend
Hvem kan søke?
Geografisk betinget?
Om støtteordningen

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn. 

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer.

Kriterier:

1.    Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres)

2.    Øvre aldersgrense er 25 år

3.    Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet

4.    Det velges stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling kjønn og bosted og type utdanning

Søkerne får utebtalt hele summen med en gang. Det forutsettes at søker er aktiv student/elev i hele skoleåret.

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist annonseres på Anthonstiftelsen.no og utlysningen publiseres her når det åpnes for innsending av søknader.

Aktuelle utlysninger for denne støtteordningen
logo
Søk Anthonstiftelsen om midler til tiltak for barn og unge!
Anthonstiftelsen ser alltid etter gode ideer og gode tiltak som kan gjøre en forskjell i barn og unges liv. Anthonstiftelsens midler kommer fra verdier skapt av Oslobaserte Anthon B. Nilsen AS, og Anthonstiftelsen støtter primært tiltak rettet mot barn og unge i Oslo & omegn, samt tiltak med nasjonalt nedslagsfelt men med tilhørighet til nevnte område. Søknadsfrist er tirsdag 6. februar kl 16:00. Svar på søknader gis fredag 22.03.24. Det er ikke nødvendig å kontakte Anthonstiftelsen før denne dato for avklaring på søknadens status. Ved behov for support i.f.m. innsending, kontakt Eirik Lundblad i Anthonstiftelsen på tlf 48999900 eller epost post@anthonstiftelsen.no, eller Bjarne Vasset i Stipendportalen på tlf. 909 32 807 eller post@stipendportalen.no Henvendelser vil bli besvart forløpende frem til kl 16:00 den 06.02.    Hvem kan søke: Registrerte organisasjoner/foreninger/stiftelser Sosiale entrepenører  Registrerte AS med ideelt formål Privat virksomhet med ideelt formål (ikke privatpersoner) Aktiviteter der barn og unge er primær målgruppe Stiftelsen støtter primært aktører med tilknytning og aktivitet i Oslo & omegn, og støtter også nasjonale programmer og prosjekter.  Vi støtter ikke:  prosjekter som allerede er ferdigstilt religiøse formål (aktiviteter kan drives av religiøse organisasjoner, men vi støtter ikke forkynnende virksomhet) privatpersoner prosjekter som gjennomføres i utlandet Private formål som for eksempel studiefinansiering, reisestøtte og hjelpemidler Infrastrukturtiltak i regi av for eksempel sameier og velforeninger Hvor mye kan søkes om? Anthonstiftelsen støtter fra kr 10 000 til maksimalt kr 600 000 per år. Gjennomsnittstildeling i 2023 var på ca 260 000,- Vi støtter både tiltak, aktiviteter og prosjekter av kort varighet og også flerårige tiltak og programmer der Anthonstiftelsen vil kunne stille med midler, rådgivning og prosjektstøtte.   
Frist 06.02.2024
Les mer
Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer
Kontaktpersoner
Daglig leder
Andre støtteordninger fra Anthonstiftelsen
logo
Anthonstiftelsens aktivitetsstøtte

Anthonstiftelsen deler hvert år ut flere millioner kroner til ulike aktiviteter / tiltak / prosjekter som har barn og unge som hovedmålgruppe.  

 

Hvem kan søke:

  • Registrerte organisasjoner/foreninger/stiftelser/sosiale entrepenører

  • Privat virksomhet med ideelt formål (ikke privatpersoner)
  • Aktiviteter der barn og unge er primær målgruppe

  • Stiftelsen har et landsdekkende nedslagsfelt

 

Vi støtter ikke:

  • kommersielle virksomheter (må i tilfelle gå i samarbeid med en ideell virksomhet / organisasjon, og der den ideelle virksomheten er søker)

  • prosjekter som allerede er ferdigstilt

  • religiøse formål (aktiviteter kan drives av religiøse organisasjoner, men vi støtter ikke forkynnende virksomhet)

  • privatpersoner

  • prosjekter som gjennomføres i utlandet

 

Hvor mye kan søkes om?

Anthonstiftelsen støtter fra kr 10 000 til maksimalt kr 600 000 per år.

Vi støtter hovedsakelig tiltak for ett år av gangen fra tildelingstidspunktet. Fra og med 2020 åpnet vi for å kunne inngå et forpliktende samarbeid av flere års varighet, der stiftelsen vil kunne bidra med finansiering, rådgivning og kompetanse i avtaleperioden. 

 

Når er søknadsfristen? 

Søknadsfrist annonseres på Anthonstiftelsen.no og utlysningen publiseres her når det åpnes for innsending av søknader.

Organisasjoner og foreninger
logo
Anthonstipendet - til studenter ved OsloMet

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, samt til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå.

Søker må være folkeregistrert i Norge.

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Tilbudet gjelder bachelor-studenter ved følgende studier:

2. år bachelor (fullført 60 sp. og 1. års praksis):

- Bachelorstudium i journalistikk
- Bachelorstudium - Barnehagelærer (kun heltid)
- Grunnskolelærerutdanning 1-7
Grunnskolelærerutdanning 5-10
- Bachelorstudium i barnevern (kun heltid)
- Bachelorstudium i sosialt arbeid

og masterstudenter med minoritetsbakgrunn ved følgende studier:

- Masterstudium i barnehagepedagogikk
- Barnevern (Master sosialfag)
- Familiebehandling (master sosialfag)
- Sosialt arbeid (master sosialfag)

Hvis du ikke tilhører èn av disse studiene, vil Anthonstiftelsen dessverre ikke kunne vurdere din søknad.

Stipendets størrelse er: 

Bachelornivå: 20 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

Masternivå: 25 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist annonseres på Anthonstiftelsen.no og utlysningen publiseres her når det åpnes for innsending av søknader.

Privatpersoner
logo
Anthonstiftelsens utdanningsstipend VGS

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ca 200 stipender til ungdom blant annet gjennom utvalgte videregående skoler i Oslo. 

Anthonstiftelsen har delt ut disse stipendene i mange år, for å gi en positiv oppmerksomhet til elever med minoritetsspråklig bakgrunn som viser et ønske og en vilje til å gjennomføre utdanning, og som kan være en god rollemodell for andre. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående / høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.

 

Når er søknadsfristen?

Søknadsfrist annonseres på Anthonstiftelsen.no og utlysningen publiseres her når det åpnes for innsending av søknader via partnerskolene.

Privatpersoner
Om Anthonstiftelsen

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått.