Foreldreutvalg (FAU) ved skoler og barnehager

Utforsk tilskudd og støtteordninger

Foreldreutvalg (FAU) ved skoler og barnehager

Legater, stipender, tilskudd, fond og støtteordninger

Her finner du informasjon om ulike støtteordninger og tilskudd for målgruppen Foreldreutvalg (FAU) ved skoler og barnehager. Du kan lese om giverne og de aktuelle utlysningene, samt bli kjent med organisasjonene bak. Du kan videre få informasjon om om hvordan søke tilskudd.

2 stiftelser og legater