Anthonstiftelsen støttet i 2020 Halden sanitetsforening med 20.000 kroner.

Beskrivelse av prosjektet:

Annenhver gang tema og aktivitet. Temaene vi tar opp er bl.a.:

- jenter og vennskap
- sosiale medier
- selvtillit og selvfølelse
- hersketeknikker
- jeg er meg
- følelser
- status og rykter
- fremtiden, håp og drømmer
- kjærlighet og forelskelse

Hovedmålet med prosjektet:

Styrke selvtillit og selvfølelse, lære dem til å sette tydelige grenser og si nei til destruktiv oppførsel. Motivere unge jenter til å ha sunne holdinger og verdier. Gjennom dialog og aktiviteter ønsker vi å fremme jentenes empati og lære dem å verne om seg selv, så vel som andre mennesker.