Private / enkeltpersoner

Utforsk tilskudd og støtteordninger

Private / enkeltpersoner

Legater, stipender, tilskudd, fond og støtteordninger

Her finner du informasjon om ulike støtteordninger og tilskudd for målgruppen Private / enkeltpersoner. Du kan lese om giverne og de aktuelle utlysningene, samt bli kjent med organisasjonene bak. Du kan videre få informasjon om om hvordan søke tilskudd.

980 stiftelser og legater 83 støtteordninger
980 givere tilbyr støtteordninger i Private / enkeltpersoner
vis alle
83 aktuelle utlysinger i 398 annonser
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen
Michael Width Endresens Fond for Handel og Håndverk
vis alle