Private / enkeltpersoner

Utforsk tilskudd og støtteordninger

Private / enkeltpersoner

Legater, stipender, tilskudd, fond og støtteordninger

Her finner du informasjon om ulike støtteordninger og tilskudd for målgruppen Private / enkeltpersoner. Du kan lese om giverne og de aktuelle utlysningene, samt bli kjent med organisasjonene bak. Du kan videre få informasjon om om hvordan søke tilskudd.

867 stiftelser og legater 170 støtteordninger
867 givere tilbyr støtteordninger i Private / enkeltpersoner
vis alle
170 aktuelle utlysinger i 682 annonser
Lærlingefondet for håndverk og industri
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen
Michael Width Endresens Fond for Handel og Håndverk
Aase og Bernt Ingvaldsens legat
vis alle