Privatpersoner

Utforsk tilskudd og støtteordninger

Privatpersoner

Legater, stipender, tilskudd, fond og støtteordninger

Her finner du informasjon om ulike støtteordninger og tilskudd for målgruppen Privatpersoner. Du kan lese om giverne og de aktuelle utlysningene, samt bli kjent med organisasjonene bak. Du kan videre få informasjon om om hvordan søke tilskudd.

990 stiftelser og legater 66 støtteordninger
990 givere tilbyr støtteordninger i Privatpersoner
vis alle
66 aktuelle utlysinger i 258 annonser
Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen
H.P. Petersens Legat
vis alle