Barn og ungdom

Utforsk tilskudd og støtteordninger

Barn og ungdom

Legater, stipender, tilskudd, fond og støtteordninger

Her finner du informasjon om ulike støtteordninger og tilskudd for målgruppen Barn og ungdom. Du kan lese om giverne og de aktuelle utlysningene, samt bli kjent med organisasjonene bak. Du kan videre få informasjon om om hvordan søke tilskudd.

382 stiftelser og legater 112 støtteordninger
382 givere tilbyr støtteordninger i Barn og ungdom
vis alle
112 aktuelle utlysinger i 111 annonser
vis alle