Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen Zuccarellostiftelsen med 200.000 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:

Å sørge for at flest mulig barn og unge kommer tilbake til skolebenken i august med mange fine sommerminner, mestring og nye vennskap i bagasjen, uavhengig foresattes økonomi.

- Gi 200 barn en innholdsrik ferieuke med fokus på lek, idrett og samhold, hvorav minst 160 barn er fra målgruppen "barn innen lavinntektsfamilier".

- Frivillige organisasjoner Tøyen Sportsklubb, Unify og Redd Barna skal bidra med kunnskap, deltakere, frivillige og personale

- Gjennom Unifys juniorlederprogram gi arbeid til 10 ungdommer

Sekundærmål er å introdusere barnas foreldre for Zuccarellostiftelsen - og at det finnes løsninger for å gi barna et regelmessig fysisk fritidstilbud uavhengig av økonomi.

Vi vil også belyse en annen positiv konsekvens ved Barnas Sommerparadis: at foreldre med redusert inntekt kan gi barna sine en gøyal og lærerik ferieopplevelse. Det å få lykkelige barn hjem fra en aktiv ferieuke kan lette på stemningen i et belastet hjem.