Studenter

Utforsk tilskudd og støtteordninger

Studenter

Legater, stipender, tilskudd, fond og støtteordninger

Her finner du informasjon om ulike støtteordninger og tilskudd for målgruppen Studenter. Du kan lese om giverne og de aktuelle utlysningene, samt bli kjent med organisasjonene bak. Du kan videre få informasjon om om hvordan søke tilskudd.

387 stiftelser og legater 58 støtteordninger
387 givere tilbyr støtteordninger i Studenter
vis alle
58 aktuelle utlysinger i 271 annonser
Michael Width Endresens Fond for Handel og Håndverk
Adam Ciesielskis stiftelse for utdanning og nyskaping
Adolf Øiens fond
Aker Scholarship
vis alle