Anthonstiftelsen støttet i 2019 Redd Barna med 100 000 kroner

Beskrivelse av prosjektet

Overordnet mål for prosjektet er å bidra til at unge over 18 år som bor på asylmottak for voksne får en bedre og mer aktiv hverdag, og slik sett styrket sin livskvalitet og psykiske og fysiske helse. Dette vil vi oppnå ved at Redd Barnas frivillige arrangerer månedlige aktiviteter for denne gruppen på Hobøl mottak.

Av erfaring vet vi at aktiviteter og kontakt med trygge voksne kan gi unge som bor på mottak mulighet til avkobling fra en tøff og passiv hverdag, og således være positivt for den psykiske og fysiske helsen. Aktivitetene vil kunne gi et holdepunkt i hverdagen og noe å se frem til, og legge til rette for naturlig kontakt og likeverdighet mellom unge som bor på mottak og frivillige i nærmiljøet. Dette kan være med å øke ungdommenes trygghet og følelse av å bli sett i det samfunnet de ellers i stor grad er på siden av.

Hva er hovedmålet med prosjektet?

Unge på asylmottak for voksne som flyktet alene til Norge som barn, får en bedre og mer aktiv hverdag, og styrket sin livskvalitet og psykiske og fysiske helse ved at frivillige arrangerer aktiviteter.

Beskrivelse av organisasjonen

Redd Barna er en norsk hjelpeorganisasjon som arbeider for barns rettigheter, både langsiktig og ved behov for nødhjelp. Den er tilknyttet Save the Children, som ble grunnlagt i 1919 av Eglantyne Jebb og hennes søster Dorothy Buxton i Storbritannia etter den første verdenskrig.