Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen Hommelvik Idrettslag med 30.000 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:


Hommelvik Guts er et lag for de som ikke har noe lag.
Hovedmål for Hommelvik Guts: Unngå utenforskap
Middel: Finne mestringsarenaer og skape mestringsopplevelser
Vi har trening en gang i uka og startet opp i mai 2016. Til nå har 99 ungdommer vært innom våre treninger. Vi har ingen grenser for hvem som kan delta hos oss: Diagnose, alder, kjønn, geografi, nasjonalitet eller trosretning.