Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen Gol Frivilligsentral med 56.000 kroner.


Hovedmålet med prosjektet:

Gi et bredere og bedre tilbud til barn og ungdom innen musikk. Et gratistilbud for barn fra 10 år og opp til 25 år.
Opplæring i musikkinstrumenter, lyd og lys.


Om stiftelsen:

Gol musikkverksted, er et samarbeid mellom Frivilligsentralen Gol og Gol ungdomsklubb. Ideen kom for flere år siden nede på Klubb1 om hva vi kunne gjøre for barn/ungdom i Gol og ellers i Hallingdal. For 20 år siden var det yrende bandliv i Hallingdal.

Veldig mange musikkinteresserte har ikke noe annet sted å øve enn i kjellere og på «gutterommet». Gol ungdomsklubb er et godt egnet sted for et slikt verksted. For det første så er det et naturlig møtested for ungdom, samt at lokalet i dag bare brukes to kvelder i uka til klubb. Slik at det kan brukes til øvelseslokaler de andre dagene i uka. Gol musikkverksted skal være et gratis tilbud primært for barn rundt 10 år og opp til 25 år.