Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen KFUK-KFUM Norge med 75.000 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:


KFUK-KFUM ønsker å skape en ny nasjonal festival sammen med ungdom som tilbyr et åpent, inkluderende og trygt fellesskap for unge mennesker, med relevant programinnhold, der ungdom får utløp for sine interesser, oppleve nye ting, kjenne på mestring, få nye venner, blir utfordret og engasjert.