Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen Diabetesforbundet med 15.000 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:

«Juniorkokkene» er et samarbeidsprosjekt mellom Lokallaget for barn og unge i Oslo og Geitmyra Matkultursenter for barn. Barna skal få "smake, kjenne, føle, se og lage god mat som gjør dem godt".

Om stiftelsen:

Diabetesforbundets lokallag for barn og unge i Oslo har om lag 150 medlemmer. Lokallaget representerer barn og unge i alderen 0-16 år som lever med diabetes. Lokallaget er foreldredrevet og vårt arbeid er basert på frivillig innsats.


Diabetes hos barn er en auto-immun sykdom. Sykdommen er alvorlig og krever egenbehandling til alle døgnets tider. Barn med diabetes må ha insulin for å leve, og god egenbehandling er viktig for å unngå senkomplikasjoner. Det finnes ingen kur. Det å ha et barn med diabetes påvirker hele familien. Sykdommen behandles i det daglige av barnet og dens omsorgspersoner. Det er derfor svært viktig at barnet og dens nærmeste får grundig opplæring i sykdomsforståelse, behandling og egenmestring. En stor del av dette bygger på erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre i samme situasjon.