Utlysing

Signe Howells feltarbeidsstipend Signe Howells feltarbeidsstipend

Søknadsfrist : 15.12.2021

Signe Howells feltarbeidsstipend er opprettet med det formål å oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den ”vestlige” verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi.

2021 er siste året stipendet lyses ut, og resterende beløpet er på kr 12,700. Søknadsfrist er 15. desember 2021.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 417 aktuelle utlysinger

Signe Howells feltarbeidsstipend er opprettet med det formål å oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den ”vestlige” verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi.

2021 er siste året stipendet lyses ut, og resterende beløpet er på kr 12,700 ble utbetalt 15. desember 2021.

Les mer om Signe Howells feltarbeidsstipend

Beskrivelse

Signe Howells feltarbeidsstipend er opprettet med det formål å oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den ”vestlige” verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi.

2021 er siste året stipendet lyses ut, og resterende beløpet er på kr 12,700. Søknadsfrist er 15. desember 2021.

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist er 15. desember 2021.

Krav til søkere:

  • Søker må være mastergradsstudent ved et av de fire norske universitetsinstituttene.

  • Feltarbeidet skal utføres som en mikrostudie i et samfunn der studenten kan fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte deltagende observasjon. Det vil si at studenten må bosette seg i samfunnet og strebe etter å leve som befolkningen og delta i deres gjøremål.

  • Feltarbeidet skal ha en varighet på minimum seks måneder.

  • Problemstillingen skal ta for seg et sentralt antropologisk tema.

Søknaden skal inneholde:

  1. Kort søknadsbrev (1-2 sider)

  2. Prosjektbeskrivelse (inntil 10 sider)

  3. Utskrift av karakterer fra høyere utdannelse (kan ettersendes)

  4. CV


CV, søknad og alle vedlegg (PDF-format) sendes elektronisk i en epost som merkes med ’Feltarbeidsstipend’ til Norsk antropologisk forening sin epostadresse naf@antropologi.org.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Signe Howells feltarbeidsstipend